Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Voldemārs Arnis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Apgūt dažādu trenažieru, brīvo svaru un hanteļu pielietošanu, trenažieru terminoloģiju, ar trenažieriem, brīvajiem svariem un hantelēm izpildāmo vingrinājumu tehniku un terminoloģiju.

Priekšzināšanas

Anatomija, sporta fizioloģija, sporta bioķīmija, veselības sporta pamati, kinezioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas par spēka trenažieriem, kardiotrenažieriem un trenažieru zālē izmantojamo terminoloģiju, zinās trenažieru nosaukumus, trenažieru regulēšanas iespējas un ar trenažieriem un brīvajiem svariem izpildāmo vingrojumu tehniku un terminoloģiju.

Prasmes

Students pratīs izmantot spēka un kardiotrenažierus un brīvos svarus, noregulēt trenažierus atbilstoši klienta augumam, parādīt pareizu vingrojumu izpildes tehniku un nosaukt vingrojumus pareizā terminoloģijā.

Kompetences

Spēs izmantot kardiotrenažierus, spēka trenažierus, brīvos svarus un hanteles fitnesa nodarbībās, noregulēt trenažierus atbilstoši klienta augumam, nodemonstrēt vingrojumu tehniku un lietot pareizi terminoloģiju.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS3Pirmais līmenisIerobežota izvēleUģis Ciematnieks, Voldemārs Arnis