Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Voldemārs Arnis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta teorija un vēsture

Mērķis

Apgūt fitnesa treneriem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas par vingrinājumiem ar brīvajām pretestībām un to pielietošanas nosacījumiem brīvo svaru un funkcionālajā zonā.

Priekšzināšanas

Anatomija, sporta fizioloģija, bioķīmija, veselības sporta pamati, kinezioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas par spēka trenažieriem, kardiotrenažieriem un trenažieru zālē izmantojamo terminoloģiju, zinās trenažieru nosaukumus, trenažieru regulēšanas iespējas un ar trenažieriem un brīvajiem svariem izpildāmo vingrojumu tehniku un terminoloģiju, un pielietošanu veselības nostiprināšanā un fizisko darbaspēju paaugstināšanā.

Prasmes

Pratīs izmantot jebkurus spēka trenažierus, noregulēt trenažierus atbilstoši klienta augumam, parādīt pareizu vingrojumu izpildes tehniku ar trenažieriem, brīvajiem svariem un hantelēm veselības nostiprināšanai un klientam vēlamo mērķu sasniegšanai.

Kompetences

Spēs sastādīt treniņu programmas aerobo darbaspēju un spēka izturības paaugstināšanai, izmantojot dažādus spēka un kardio trenažierus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS3Pirmais līmenisIerobežota izvēleUģis Ciematnieks, Voldemārs Arnis