Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Dina Berloviene
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par rehabilitācijas pamatjēdzieniem un rehabilitācijas tehnoloģiju pielietošanu, veidot izpratni rehabilitācijas procesa norisē, iepazīstināt studentus ar baseina terapiju kā vienu no rehabilitācijas metodēm.

Priekšzināšanas

Normālajā anatomijā, fizioloģijā, klīniskajā medicīnā, patoloģiskajā fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj aprakstīt fizikālās terapijas metodes; zinās baseina vingrojumu macīšanas pamatprincipus dažādām populācijas grupām (ar fiziskām, garīgām/emocionālām, jušanas traucējumu un citām slimībām); zinās programmu vadīšanu un organizēšanu, speciālus macīšanas principus, ūdensdziedniecības pamatprincipus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izmantot ūdensdziedniecības pamatprincipus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj novērtēt iespējamās problēmas rehabilitācijas aprūpē; izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas ūdensdziedniecībā profesionālā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža2Pirmais līmenisObligātsDina Berloviene