Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Linards Rēdmanis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Studenti gūst zināšanas par uroloģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem, profilaksi.

Priekšzināšanas

Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija, propedeitikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūta studiju kursa rezultātā students būs apguvis zināšanas un spēs:
• pastāstīt par uroloģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi;
• raksturot minēto uroloģisko slimību klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principus, profilaksi;
• aprakstīt minēto uroloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, profilaksi, atpazīt šo slimību klīnisko ainu un iespējamās komplikācijas, uzskaitīt mūsdienu klīniskās, laboratoriskās un instrumentālās slimnieku izmeklēšanas metodes, kā arī šo slimību ķirurģiskās ārstēšanas metodes un indikācijas to pielietošanai.

Prasmes

Sekmīgi apgūta studiju kursa rezultātā students pratīs:
• izmeklēt uroloģisko slimnieku;
• veikt uroloģiska pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu;
• veikt uroloģiska pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm;
• veikt vīrieša un sievietes urīnpūšļa kateterizāciju (uz mulāžas);
• veikt rektālo izmeklēšanu (uz mulāžas).

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• analizēt uroloģiska slimnieka izmeklēšanā iegūtos datus;
• sastādīt uroloģiskam slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu;
• analizēt konkrētu uroloģisko situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus;
• argumentēt, loģiski pamatot un formulēt izvērstu klīnisko diagnozi;
• izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu uroloģisku klīnisko situāciju;
• formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsVilnis LietuvietisLinards Rēdmanis, Māris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Inese Celmiņa,
Medicīna10MaģistrsObligātsLinards Rēdmanis
Medicīna9MaģistrsObligātsLinards Rēdmanis
Pediatrija9MaģistrsObligātsInese Celmiņa, Vilnis Lietuvietis
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsLinards Rēdmanis, Ivars Kukulis, Māris Jakubovskis
Medicīna10MaģistrsObligātsLinards Rēdmanis, Inese Celmiņa, Māris Jakubovskis, Ivars Kukulis
Medicīna10MaģistrsObligātsMāris Jakubovskis, Ivars Kukulis
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsVilnis Lietuvietis, Māris Jakubovskis, Linards Rēdmanis, Inese Celmiņa
Pediatrija9MaģistrsObligātsLinards Rēdmanis, Inese Celmiņa
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsLinards Rēdmanis, Inese Celmiņa, Ivars Kukulis, Māris Jakubovskis
Medicīna10MaģistrsObligātsLinards Rēdmanis, Māris Jakubovskis
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsVilnis LietuvietisMāris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Linards Rēdmanis, Arvis Freimanis,
Medicīna10MaģistrsObligātsMāris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Linards Rēdmanis, Arvis Freimanis
Pediatrija9MaģistrsObligātsMāris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Linards Rēdmanis, Vilnis Lietuvietis
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsMāris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Vilnis Lietuvietis, Linards Rēdmanis, Arvis Freimanis
Medicīna10MaģistrsObligātsLinards Rēdmanis, Māris Jakubovskis, Arvis Freimanis, Ivars Kukulis, Vilnis Lietuvietis
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsArvis Freimanis, Māris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Vilnis Lietuvietis, Linards Rēdmanis, Juris Jansons
Medicīna10MaģistrsObligātsArvis Freimanis, Māris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Linards Rēdmanis, Juris Jansons
Pediatrija9MaģistrsObligātsMāris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Vilnis Lietuvietis, Arvis Freimanis, Juris Jansons, Linards Rēdmanis
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsArvis Freimanis, Māris Jakubovskis, Juris Jansons, Ivars Kukulis, Vilnis Lietuvietis, Linards Rēdmanis
Medicīna10MaģistrsObligātsArvis Freimanis, Māris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Vilnis Lietuvietis, Linards Rēdmanis, Juris Jansons
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsVilnis Lietuvietis, Linards Rēdmanis, Ivars Kukulis, Juris JansonsArvis Freimanis, Māris Jakubovskis,
Medicīna10MaģistrsObligātsLinards Rēdmanis, Māris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Arvis Freimanis, Juris Jansons
Pediatrija9MaģistrsObligātsMāris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Vilnis Lietuvietis, Linards Rēdmanis, Arvis Freimanis, Juris Jansons
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsVilnis Lietuvietis, Ivars Kukulis, Linards Rēdmanis, Māris JakubovskisJuris Jansons, Arvis Freimanis,
Medicīna10MaģistrsObligātsLinards Rēdmanis, Juris Jansons, Ivars Kukulis, Māris Jakubovskis, Arvis Freimanis, Vilnis Lietuvietis
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsArvis Freimanis, Juris Jansons, Ivars Kukulis, Māris Jakubovskis, Linards Rēdmanis, Vilnis Lietuvietis
Medicīna9MaģistrsObligātsVilnis Lietuvietis, Linards Rēdmanis, Māris Jakubovskis, Ivars Kukulis, Juris Jansons, Arvis Freimanis
Pediatrija9MaģistrsObligātsVilnis Lietuvietis, Arvis Freimanis, Juris Jansons, Ivars Kukulis, Māris Jakubovskis, Linards Rēdmanis
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligāts
Medicīna10MaģistrsObligāts