Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Linards Rēdmanis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Linards Rēdmanis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija, propedeitikas pamati.
Mērķis:
Studenti gūst zināšanas par uroloģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem, profilaksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uroloģisko slimību simptomi un sindromi. Uroloģijas vēsture. Uroloģijā pielietojamās izmeklēšanas metodes.Lekcijas1.00auditorija
2Uroloģiskās slimības un urīnceļu infekcija.Lekcijas1.00auditorija
3Akūtas uroloģiskas slimības un stāvokļi. Uroloģiskā trauma.Lekcijas1.00auditorija
4Urīnceļu akmeņu slimība. Etioloģija, patoģenēze, izmeklēšanas metodes un principi, iespējamā ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
5Priekšdziedzera labdabīga hiperplāzija. Medikamentoza un ķirurģiska ārstēšana. Minimāli invazīvās ārstēšanas metodes. Prevalence, patoģenēze. Izmeklēšanas un diagnostikas metodes. Priekšdziedzera vēzis.Lekcijas1.00auditorija
6Nieru, urīnpūšļa, testis, penis ļaundabīgi audzēji.Lekcijas1.00auditorija
7Uroloģisko slimību simptomi un sindromi. Urīnizvadceļu sistēmas fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija. Urīna obstrukcija, funkcionālās izmaiņas. Transuretrālās rezekcijas sindroms. Akūta, hroniska nieru nepietiekamība. Uroloģijā pielietojamās rentgenoloģiskās, radioizotopās, endoskopiskās, instrumentālās metodes. US. Indikācijas, kontrindikācijas. Akūta urol. Urol.trauma. Nieru kolika. Akūta urīna retence. Priapizms. Parafimoze. Asiņošana no urīnceļiem. Nieru un urīnceļu traumatiski bojājumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Urīnceļu infekcija. Klasifikācija, komplicēta urīnceļu infekcija. Akūts, sekundārs pielonefrīts. Pielonefrīta formas. Specifiskās urīnceļu infekcijas, tbc. Cistīts, orhīts, prostatīts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Urīna nesaturēšana un apakšējo urīnceļu simptomi. Urīnceļu funkcionālie izmeklējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Nieru, urīnpūšļa, penis ļaundabīgi audzēji. Veicinošie faktori, klīnika, ķirurģiskās radikālās un paliatīvās iejaukšanās metodes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Nierakmeņu slimība. Etioloģija, simptomatoloģija, klasifikācija. Nierakmeņu veidošanās teorija. Izmeklēšanas metodes. Nierakmeņu diagnostika. Izraisīto komplikāciju novēršana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Priekšdziedzera labdabīga hiperplazija. Simptomatoloģija, patoģenēzes teorijas, pacientu izmeklēšana. Ārstēšanas taktikas izvēles principi. Iespējamā medikamentozā un ķirurģiskā mazinvazīvā ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Priekšdziedzera vēzis. Simptomatoloģija, patoģenēze, pacientu izmeklēšana. Diagnostika. Ārstēšanas taktikas izvēles principi. Iespējamā medikamentozā un ķirurģiskā ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prezentācijas sagatavošana par konkrētas uroloģiskas patoloģijas diagnostikas un ārstēšanas iespējām.
Vērtēšanas kritēriji:
Prezentācija: katrs students sniedz prezentāciju, kurā tiek demonstrēta izpratne par konkrētas uroloģiskas patoloģijas diagnostikas un ārstēšanas iespējām. Ieskaite: teorētisko zināšanu kontrole par iemācīto materiālu praktisko nodarbību laikā, klīnisko gadījumu apspriešana pie pacienta, kur tiek pārbaudītas studentu zināšanas par uroloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūta studiju kursa rezultātā students būs apguvis zināšanas un spēs: • pastāstīt par uroloģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi; • raksturot minēto uroloģisko slimību klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principus, profilaksi; • aprakstīt minēto uroloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, profilaksi, atpazīt šo slimību klīnisko ainu un iespējamās komplikācijas, uzskaitīt mūsdienu klīniskās, laboratoriskās un instrumentālās slimnieku izmeklēšanas metodes, kā arī šo slimību ķirurģiskās ārstēšanas metodes un indikācijas to pielietošanai.
Prasmes:Sekmīgi apgūta studiju kursa rezultātā students pratīs: • izmeklēt uroloģisko slimnieku; • veikt uroloģiska pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu; • veikt uroloģiska pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm; • veikt vīrieša un sievietes urīnpūšļa kateterizāciju (uz mulāžas); • veikt rektālo izmeklēšanu (uz mulāžas).
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: • analizēt uroloģiska slimnieka izmeklēšanā iegūtos datus; • sastādīt uroloģiskam slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu; • analizēt konkrētu uroloģisko situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus; • argumentēt, loģiski pamatot un formulēt izvērstu klīnisko diagnozi; • izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu uroloģisku klīnisko situāciju; • formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
2Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Rektāla /priekšdziedzera palpatora izmeklēšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mācību grāmata “Ķirurģija”, prof. J.Gardovska redakcijā, 2013.
2Oxford Handbook of Urology Second Edition John Reynard, Simon Brewster and Suzanne Biers, 816 pages Apr 2009
Papildus literatūra
1Campbell-Walsh Urology: Saunders, 2015.
2EAU Guidelines 2018, www.uroweb.org
3Urogenital Infections, Edited by Kurt G. Naber, Anthony J. Schaeffer et al.2010
4Textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice. - Ed. by D.C. Sabiston, Jr. - 18th ed. - Philadelphia: W.B.Saunders, 2007
Citi informācijas avoti
1The Cancer Handbook. Ed. by Malcolm R.Alison - 2th ed. - Wiley, 2007.
2Evidence-based Urology, Philipp Dahm (Editor), Roger Dmochowski (Editor)