Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Ieva Kalve
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Sniegt izpratni uzņēmumu darbības stratēģijas un politikas izstrādāšanas jomā, balstoties uz stratēģisko plānošanu, šo stratēģiju izvēles kritērijiem, veidošanas noteikumiem un tālāko šo stratēģiju praktisko realizāciju.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas ekonomikas pamatos, mikroekonomikā un makroekonomikā, organizāciju teorijā un vadībā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj definēt stratēģiskās vadīšanas un plānošanas būtību un pamatprincipus, izskaidrot uzņēmuma darbības analīzi pēc SVID metodes un konkurentu izvērtēšanas metodes, aprakstīt stratēģiju veidus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot izvērtēt situāciju uzņēmumā, izstrādāt stratēģisko plānu, balstoties uz iekšējās un ārējās vides analīzi.

Kompetences

Studenti spēj izstrādāt uzņēmumam piemērotu darbības stratēģiju.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE4BakalaursIerobežota izvēle
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR4BakalaursIerobežota izvēle