Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Par studiju kursu
Kursa kods:LKI līmenis:
Kredītpunkti:ECTS:
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:
Struktūrvienības vadītājs:
Kontaktinformācija:
Study course description
Zināšanas:
Mērķis:
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Vērtēšanas kritēriji:
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:
Prasmes:
Kompetences:
Bibliogrāfija