Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Liene Sondore

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_097LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Liene Sondore
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, normālā un patoloģiskā fizioloģija un bioķīmija. Valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par uztura gatavošanas tehnoloģiju, produktu izvēli, produkta ķīmisko sastāvu, produktu apstrādi. Apgūt pamatzināšanas par veselīga uztura gatavošanu, sezonālas un sabalansētas ēdienkartes izveidi. Apgūt jaunu recepšu izveidi, informācijas meklēšanu par konkrētai pārtikas produktu grupai nepieciešamām receptēm, veselīgi pagatavot ēdienu. Izprast fizikāli/ ķīmiskos procesus pārtikas produktos uzglabāšanas, apstrādes un produktu gatavošanas laikā, pēc iespējas mazinot uzturvielu zudumus. Praktiskajās nodarbībās apgūt veselīgas gatavošanas pamatprincipus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uztura gatavošanas tehnoloģija, ievada lekcija.Lekcijas1.00MITC
2Uztura gatavošanas tehnoloģiskie procesi, to raksturojumi, termini, jēdzieni.Lekcijas1.00MITC
3Sabalansētas ēdienkartes sastādīšana atbilstoši LR likumdošanai.Lekcijas1.00MITC
4Gaļas/ zivju ēdienu tehnoloģiskais process.Lekcijas1.00MITC
5Dārzeņu ēdieni. Veģetāri ēdieni, to iedalījums. Veģetāru un dārzeņu ēdienu gatavošanas tehnoloģiskais process.Lekcijas1.00MITC
6Graudaugu valsts ēdienu tehnoloģiskais process. Olu/ piena ēdienu tehnoloģiskais process.Lekcijas1.00MITC
7Ārstnieciskais uzturs. Ārstnieciskā uztura gatavošanas tehnoloģiskais process.Lekcijas1.00MITC
8Bērnu uzturs. Uztura gatavošanas pamatprincipi bērniem, jauniešiem. Uztura gatavošana senioriem.Lekcijas1.00MITC
Nodarbības1.00MITC
9Graudaugu valsts produkti ikdienas uzturā – brokastu, pusdienu, vakariņu ēdieni.Lekcijas1.00MITC
Nodarbības1.00MITC
10Gaļas/ zivju ēdieni produkti ikdienas uzturā – brokastu, pusdienu, vakariņu ēdieni.Lekcijas1.00MITC
Nodarbības1.00MITC
11Bērnu ēdienkartes sastādīšana, uztura gatavošanas tehnoloģija.Nodarbības1.00MITC
12Ārstnieciskā uztura pagatavošana.Nodarbības1.00MITC
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uztura gatavošanas tehnoloģija, ievada lekcija.Lekcijas1.00MITC
2Uztura gatavošanas tehnoloģiskie procesi, to raksturojumi, termini, jēdzieni.Lekcijas1.00MITC
3Sabalansētas ēdienkartes sastādīšana atbilstoši LR likumdošanai.Lekcijas1.00MITC
4Gaļas/ zivju ēdienu tehnoloģiskais process.Lekcijas1.00MITC
5Dārzeņu ēdieni. Veģetāri ēdieni, to iedalījums. Veģetāru un dārzeņu ēdienu gatavošanas tehnoloģiskais process.Lekcijas1.00MITC
6Graudaugu valsts ēdienu tehnoloģiskais process. Olu/ piena ēdienu tehnoloģiskais process.Lekcijas1.00MITC
7Ārstnieciskais uzturs. Ārstnieciskā uztura gatavošanas tehnoloģiskais process.Lekcijas1.00MITC
8Bērnu uzturs. Uztura gatavošanas pamatprincipi bērniem, jauniešiem. Uztura gatavošana senioriem.Lekcijas1.00MITC
9Graudaugu valsts produkti ikdienas uzturā – brokastu, pusdienu, vakariņu ēdieni.Nodarbības1.00MITC
10Gaļas/ zivju ēdieni produkti ikdienas uzturā – brokastu, pusdienu, vakariņu ēdieni.Nodarbības1.00MITC
11Bērnu ēdienkartes sastādīšana, uztura gatavošanas tehnoloģija.Nodarbības1.00MITC
12Ārstnieciskā uztura pagatavošana.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Veselīgu recepšu meklēšana plašsaziņas līdzekļos; recepšu interneta mājas lapu analīze, prezentācijas; mājasdarbs pārtikas produktu tehnoloģijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Rakstisks eksāmens, ar kuru tiek pārbaudītas studentu iegūtās zināšanas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti pratīs: - izvērtēt pārtikas produktu grupas izvēli konkrētas ēdienkartes sastādīšanai; - novērtēt konkrēta produkta pielietojamību un gatavošanas tehnoloģiju; - maksimāli ātri aizvietot esošās receptūras ar jaunām, veselīgākām, piedāvājot ēdināšanas uzņēmumam, pacientam mūsdienīgu risinājumu ēdiena pagatavošanā; - sastādīt ēdienkarti, par pamatu ņemot mūsdienīgas, licenzētas programmas ēdienkartes sastādīšanā.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti izpratīs veselīga uztura gatavošanas lomu ikdienas ēdienkartē plānojot ēdienkartes, gatavojot uztura ieteikumus bērnudārzos, skolās, slimnīcās, rehabilitācijas iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, individuāli konsultējot pacientus. Izpratīs, kā ēdināšanas uzņēmumos mainīt gatavošanas veidu, izvēloties veselīgākus gatavošanas paņēmienus, traukus, pratīs argumentēt savu izvēli.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi patstāvīgi izvērtēt pacientu, ēdināšanas uzņēmumu uztura gatavošanas tehnoloģijas, ēdienkartes, spēs nepieciešamības gadījumā patstāvīgi veikt izmaiņas ēdienkartēs.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kozule V. Aukstie ēdieni (I daļa). – J.: Ozolnieki, 1998. –170 lpp.
2Kozule V. Uzturs (II daļa). – J.: Ozolnieki, 2000. –153 lpp
3Kozule V. Uzturs (III daļa). – J.: Ozolnieki, 2001. –152 lpp.
4Kozule V. Uzturs (IV daļa). – J.: Ozolnieki, 2002. –116 lpp.
Papildus literatūra
1Kozule V. Ēdināšanas darba organizācija (2.daļa) - R.: VRMC, 2007. – 107 lpp.
2Baltess V. Pārtikas ķīmija/ tulk. Jākobsone I., Jākobsons M.. - R.: LU 1998. - 478 lpp