Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Māra Grundmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_161LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māra Grundmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)16Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas32
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas80
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģijā, anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā.
Mērķis:
1. Iepazīstināt studējošos ar zinātniski pamatotām atziņām uztura zinību jomā. 2. Veidot izpratni par informācijas iegūšanas un apstrādāšanas metodēm un to analītisku novērtējumu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads kursā „Uztura mācības pamati”. Veselīgs dzīvesveids. Uztura vadlīnijas. Uztura produktu grupas.Lekcijas1.00auditorija
2Informācijas par uzturu resursi. Uzticama informācija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Publikācijas par uzturu un avota analīze.Nodarbības1.00auditorija
4Enerģija. Indivīdam nepieciešamā enerģijas daudzuma aprēķināšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00datorklase
5Ogļhidrāti. Saldinātāji. Balastvielas.Lekcijas1.00auditorija
6Olbaltumvielas.Lekcijas1.00auditorija
7Tauki.Lekcijas1.00auditorija
8Ūdens. Elektrolīti.Lekcijas1.00auditorija
9Pārtikas produktu uzturvērtības norādes. Marķējuma analīze.Nodarbības1.00auditorija
10Uztura novērtēšana. Uztura dienasgrāmata.Nodarbības2.00cits
11Vitamīni.Lekcijas2.00auditorija
12Minerālvielas.Lekcijas1.00auditorija
13Referāts par aktuālu/interesējošu uztura tēmu.Nodarbības2.00auditorija
14Uzturs veciem cilvēkiem.Lekcijas1.00auditorija
15Fiziski aktīvu cilvēku uztura principi.Nodarbības1.00auditorija
16Veģetārisms. Vegānisms. Svaigēšana.Lekcijas1.00auditorija
17Aktuāla informācija uztura jomā. Apskats un analīze.Nodarbības1.00datorklase
18Ķermeņa svara regulēšana. Diētas.Lekcijas1.00auditorija
19Ģenētiski modificēti organismi, ģenētiski modificēta pārtika.Lekcijas1.00auditorija
20Kaitīgās vielas uzturā.Lekcijas2.00auditorija
21Mīti un fakti par uzturu.Nodarbības1.00datorklase
22Veselīga uztura paraugi.Nodarbības1.00cits
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads kursā „Uztura mācības pamati”. Veselīgs dzīvesveids. Uztura vadlīnijas. Uztura produktu grupas.Lekcijas1.00auditorija
2Informācijas par uzturu resursi. Uzticama informācija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Publikācijas par uzturu un avota analīze.Nodarbības1.00auditorija
4Enerģija. Indivīdam nepieciešamā enerģijas daudzuma aprēķināšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00datorklase
5Ogļhidrāti. Saldinātāji. Balastvielas.Lekcijas1.00auditorija
6Olbaltumvielas.Lekcijas1.00auditorija
7Tauki.Lekcijas1.00auditorija
8Ūdens. Elektrolīti.Lekcijas1.00auditorija
9Pārtikas produktu uzturvērtības norādes. Marķējuma analīze.Nodarbības1.00auditorija
10Uztura novērtēšana. Uztura dienasgrāmata.Nodarbības2.00cits
11Vitamīni.Lekcijas2.00auditorija
12Minerālvielas.Lekcijas1.00auditorija
13Referāts par aktuālu/interesējošu uztura tēmu.Nodarbības2.00auditorija
14Uzturs veciem cilvēkiem.Lekcijas1.00auditorija
15Fiziski aktīvu cilvēku uztura principi.Nodarbības1.00auditorija
16Veģetārisms. Vegānisms. Svaigēšana.Lekcijas1.00auditorija
17Aktuāla informācija uztura jomā. Apskats un analīze.Nodarbības1.00datorklase
18Ķermeņa svara regulēšana. Diētas.Lekcijas1.00auditorija
19Ģenētiski modificēti organismi, ģenētiski modificēta pārtika.Lekcijas1.00auditorija
20Kaitīgās vielas uzturā.Lekcijas2.00auditorija
21Mīti un fakti par uzturu.Nodarbības1.00datorklase
22Veselīga uztura paraugi.Nodarbības1.00cits
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga zinātniskās literatūras studēšana un analīze; praktisku uzdevumu veikšana un prezentēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju/nodarbību apmeklējums, dalība semināros, patstāvīgo darbu savlaicīga un kvalitatīva izpilde, apgūto zināšanu un sava viedokļa demonstrēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie spēs parādīt uztura zinātnes jomai un uztura speciālista profesijai raksturīgās pamata zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes:Studējošie pratīs formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus uztura jomā un argumentēti diskutēt.
Kompetences:Studējošie spēs patstāvīgi iegūt, analizēt un izmantot informāciju, lemt un risināt problēmas attiecīgajā jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Zariņš Z., Neimane L., Bodnieks E. Uztura mācība. 7. izd.; LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2018 (2015).
Papildus literatūra
1Mann J., Truswell A.S. Essentials of Human Nutrition, 4th ed. Oxford University Press, 2012
2Mahan L. K., Escott – Stump S., Raymond J. L. Krause's Food & the Nutrition Care Process, 14th ed., Elsevier, 2017
3Caballero B., Allen L., Prentice A. (ed.) Encyclopedia of Human Nutrition, 3th ed., Elsevier, 2013
4Thomas B. and Bishop J., eds. Manual of Dietetic Practice. Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2013
5Lutz C. A., Mazur E., Litch N. Nutrition and Diet Therapy, 6th ed.. Philadelphia, PA, USA: F. A. Davis, 2014
6Souci S.W., Fachmann W., Kraut H. Food Composition and Nutrition Tables, 7th ed., MedPharm Scientific Publishers, 2008
7Gandy, J.(ed.), Manual of Dietetic Practice, 5th ed.,Wiley, 2014.
Citi informācijas avoti
1http://www.pennutrition.com/index.aspx
2https://www.bda.uk.com/
3https://www.efsa.europa.eu/
4http://www.eatrightpro.org/