Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Liene Mangale

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_152LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Liene Mangale
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, mikrobiloģija, normalā fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, ķīmija.
Mērķis:
Izveidot izpratni par uztura lomu mutes saslimšanu profilaksē un par mutes saslimšanu riska faktoriem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads stomatoloģisko saslimšanu profilaksē. (Kariesa un periodonta slim. prof. Siekalu un fluorīdu loma mutes saslimšanu profilaksē. Demineralizācija un remineralizācija. Erozijas. Zobu kopšanas līdzekļi un palīglīdzekļi, u.c.).Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Uztura nozīme kariesa un periodontālo (gingivīti, periodontīti, NUG, ANUG u.c.) saslimšanu profilaksē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Uztura nozīme mutes gļotādu saslimšanās - I (Halitoze, bakterialās saslimšanas, vīrusu saslimšanas, Xerostomia u.c.).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Uztura nozīme mutes gļotādu saslimšanās - II (Dažādu sistemātisko slimību saistība ar deficītiem un izpausmēm mutes dobumā).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Uztura nozīme mutes gļotādu saslimšanās - III (Dažādu sistemātisko slimību saistība ar deficītiem un izpausmēm mutes dobumā).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Uztura nozīme dažādu stomatoloģisko saslimšanu, slimību un atveseļošanās periodos (šķeltņu, pēc ekstrakciju pēcoperaciju un operāciju, ortodontisko aparatūru pacienti).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Uztura nozīme onkoloģisko pacientu aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Ieskaite.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads stomatoloģisko saslimšanu profilaksē. (Kariesa un periodonta slim. prof. Siekalu un fluorīdu loma mutes saslimšanu profilaksē. Demineralizācija un remineralizācija. Erozijas. Zobu kopšanas līdzekļi un palīglīdzekļi, u.c.).Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Uztura nozīme kariesa un periodontālo (gingivīti, periodontīti, NUG, ANUG u.c.) saslimšanu profilaksē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Uztura nozīme mutes gļotādu saslimšanās - I (Halitoze, bakterialās saslimšanas, vīrusu saslimšanas, Xerostomia u.c.).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Uztura nozīme mutes gļotādu saslimšanās - II (Dažādu sistemātisko slimību saistība ar deficītiem un izpausmēm mutes dobumā).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Uztura nozīme mutes gļotādu saslimšanās - III (Dažādu sistemātisko slimību saistība ar deficītiem un izpausmēm mutes dobumā).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Uztura nozīme dažādu stomatoloģisko saslimšanu, slimību un atveseļošanās periodos (šķeltņu, pēc ekstrakciju pēcoperaciju un operāciju, ortodontisko aparatūru pacienti).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Uztura nozīme onkoloģisko pacientu aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Ieskaite.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prezentāciju gatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva dalība semināros, prezentāciju gatavošana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Beidzot studiju kursu, studenti: - izklāstīs par mutes saslimšanām, izpratīs to saistību ar dažādiem riska faktoriem; - izskaidros kariesa riska noteikšanas lomu; - izpratīs esošās uz pierādījumiem balstītās profilakses metodes, spēs izvērtēt informāciju par jaunām metodēm, pratīs novērtēt veselīga uztura principus.
Prasmes:Pēc sekmīga kursa beigšanas, studenti spēs: - iegūt datus par pacienta vispārējo veselību, sociālajiem faktoriem; - analizēt uzturu, tā saistību ar mutes saslimšanām, fluorīdu lietošanas vēsturi un mutes higiēnas paradumus, kā arī identificēt pacienta zināšanu nepilnības.
Kompetences:Studenti spēs sintezēt iegūtās zināšanas, kombinējot un interpretējot riska noteikšanā iegūto informāciju, pacienta vēlmes un iespējas. Studenti būs kompetenti pielietot uz pierādījumiem balstītās metodes gan individuālā, gan populācijas līmenī.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1http://www.who.int/bulletin/volumes/83/9/editorial30905html…
2C. Scully et.al., Nutritional deficiencies/Harcourt Publishers Limited, 2001., 325-326.lpp
3Scardina GA,Messina P.,Good oral health and diet,Journal of Biomed & Biotechnol. 2012;2012:720692
4I.Maldupa, A.Brinkmane, Kas zobārstiem būtu jāzina par uzturu, Zobārstniecības raksti, 2010, Nr.1
5Ahmed T, Haboubi N., Assessment and management of nutrition in older people and its importance to health, Clin Interv Aging. 2010 Aug 9.
6Thomas DM, Mirowski GW, Nutrition and oral mucosal diseases// Clin Dermatology.- 2010 Jul-Aug
Papildus literatūra
1Z. Tauriņa, A. Rozenblats, Vitamīnu un hipovitaminožu ietekme uz mutes veselību// Doctus, 2008., aprīlis
2I. Čēma, Orālās patoloģijas īpatnības ambulatoriem pacientiem//Latvijas Ārstu kongresa tēzes.- 2005
3D. Soboļeva, L. Rence, G. Selga, B grupas vitamīnu nozīme mutes dobuma gļotādas veselības nodrošināšanā//Zobārstniecības raksti.-2010.-Nr.2
Citi informācijas avoti
1RSU bibliotēkas abonētās datu bāzes (Cochrane Library, Science Direct, SAGE, ProQuest, OVID, Wiley Online Library, EBSCO, Dyna Med)