Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Laila Meija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_205LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Laila Meija
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)13Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas52
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)17Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas68
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijas, normālās un patoloģiskās fizioloģijas un bioķīmijas zināšanas.
Mērķis:
Sistematizēt un klasificēt izvērstas un zinātniski pamatotas zināšanas uzturmācībā, ņemot vērā jaunākos un aktuālākos pētījumus uzturzinātnē. Saprast cilvēka uztura iespējas dažādos fizioloģiskos stāvokļos, slimību profilaksē un ārstēšanā. Izglītības procesa rezultātā dot precīzas zināšanas par bērnu, pieaugušo, grūtnieču, zīdītāju, vecu cilvēku uzturu. Dot zināšanas par dažādu slimību grupu un slimību patoģenēzi un to saistību ar uzturu, kā arī nepieciešamās diētas šo slimību ārstēšanā. Formulēt zināšanas par aptaukošanās slimības ārstēšanu no praktiskā diētas ārsta viedokļa un pieredzes, dot izpratni par svara samazinošām diētām gan no vēsturiskā aspekta, gan mūsdienu viedokļa, dot vērtējumu un kritiku populārākajām dietām, izceļot uz pierādījumiem balstītas medicīnas nozīmi. Prast novērtēt nepieciešamās uztura pārvērtības laika gaitā, ieteicamās uztura normas dažādās vecuma grupās Latvijā un pasaulē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aptaukošanās un metabolais sindroms. Podagra. Badošanās.Lekcijas2.00auditorija
2Uzturs ādas un acu veselībai.Lekcijas1.00auditorija
3Uzturs dažādu neiroloģisku saslimšanu gadījumā.Lekcijas1.00auditorija
4Uzturs dažādu gastroenteroloģisku slimību gadījumā.Nodarbības7.00auditorija
6Uzturs sirds un asinsvadu slimību gadījumā - ievads.Nodarbības2.00auditorija
7Uzturs sirds un asinsvadu slimību gadījumā.Lekcijas1.00auditorija
8Ēšanas traucējumi - ievads.Lekcijas1.00auditorija
9Ēšanas traucējumi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
10Uztures novērtēšana, malnutrīcija.Nodarbības1.00auditorija
11Slimnīcu diētas. Ķirurģisku pacientu uzturs.Nodarbības1.00auditorija
12Uzturs onkoloģisko slimību gadījumā.Nodarbības1.00auditorija
13Anēmijas.Nodarbības1.00auditorija
14Ēdienkaršu un tehnoloģisko karšu sastādīšana un aprēķināšana.Nodarbības3.00auditorija
15Nefroloģisku pacientu uzturs.Nodarbības1.00auditorija
16Reimatoloģisku pacientu uzturs. Locītavu slimības.Nodarbības1.00auditorija
17Eksāmens.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aptaukošanās un metabolais sindroms. Podagra. Badošanās.Lekcijas2.00auditorija
2Uzturs ādas un acu veselībai.Lekcijas1.00auditorija
3Uzturs dažādu neiroloģisku saslimšanu gadījumā.Lekcijas1.00auditorija
4Uzturs dažādu gastroenteroloģisku slimību gadījumā.Nodarbības4.00auditorija
5Uzturs dažādu gastroenteroloģisku slimību gadījumā.Nodarbības3.00auditorija
6Uzturs sirds un asinsvadu slimību gadījumā - ievads.Nodarbības2.00auditorija
7Uzturs sirds un asinsvadu slimību gadījumā.Lekcijas1.00auditorija
8Ēšanas traucējumi - ievads.Lekcijas1.00auditorija
9Ēšanas traucējumi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
10Uztures novērtēšana, malnutrīcija.Nodarbības1.00auditorija
11Slimnīcu diētas. Ķirurģisku pacientu uzturs.Nodarbības1.00auditorija
12Uzturs onkoloģisko slimību gadījumā.Nodarbības1.00auditorija
13Anēmijas.Nodarbības1.00auditorija
14Ēdienkaršu un tehnoloģisko karšu sastādīšana un aprēķināšana.Nodarbības3.00auditorija
15Nefroloģisku pacientu uzturs.Nodarbības1.00auditorija
16Reimatoloģisku pacientu uzturs. Locītavu slimības.Nodarbības1.00auditorija
17Eksāmens.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentam patstāvīgi jāstudē norādītās literatūras avoti, jāanalizē sava ēdienkarte. Pastāvīgi sagatavot atsevišķas tēmas, kas tiek kolektīvi iztirzātas, vērtētas, ar abpusēju pieredzi bagātinātas iepriekš paredzētās nodarbības laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Obligāts semināru apmeklējums, veiksmīgi nokārtoti kontroldarbi un ieskaites, nodarbībā prezentēta sava vienas nedēļas ēdienkarte ar tās izvērstu analīzi. Kontrolieskaites pēc atsevišķu posmu un visa studiju kursa lekciju noklausīšanās un praktisko nodarbību apmeklēšanas. Testa jautājumi (40-90), vērtējums 10 ballu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas par uzturmācības un uzturzinātnes vēsturi, attīstību un jaunākajiem sasniegumiem, zināšanas par uzturvielām, to raksturojumu, uztura terapijas ieteikumiem veselam un slimam indivīdam dažādos fizioloģiskos stāvokļos un slimību profilaksē un ārstēšanā, pārzinās informāciju par uzturvielām, to saistību ar dažādiem fizioloģiskajiem stāvokļiem un gada gājumiem, uzturu dažādu slimību gadījumos un pratīs individuāli analizēt ēdienkartes, kas gala vērtējumā tiks pārbaudīts ar eksāmena testu.
Prasmes:Definēt un atpazīt profilaksi un ārstēšanu, pārzinot uzturvielu ķīmisko uzbūvi un ietekmi uz cilvēka veselību. Sastādīt ēdienkarti, ņemot vērā veselīga uztura ieteikumus veselam un slimam indivīdam; izprast dažādu uztura vielu deficīta stāvokļus un iespēju tos novērst.
Kompetences:Pārliecinošas zināšanas par veselīgu uzturu un tā pielietojumu veselam un slimam indivīdam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Katz, David L., Nutrition in clinical practice : a comprehensive, evidence-based manual for the practitioner / David L. Katz, MD, MPH, FACPM, FACP, Director, Prevention Research Center, Yale University School of Public Health, Griffin Hospital
2Handbook of nutrition and food / edited by Carolyn D. Berdanier, Johanna T. Dwyer, David Heber. Third edition. Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2013], c2014. xxi, 1113 pages : il., tab. ; 29 cm. ISBN 9781466505711 (hardcover).
3Medical nutrition and disease : a case-based approach / editor-in-chief, Lisa Hark, Darwin Deen ; senior editor, Gail Morrison. Fifth edition. 1411 xiv, 584 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9781118652435 (pbk.).
4Clinical nutrition / edited on behalf of the Nutrition Society by Marinos Elia ... [et al.] ; foreword by Dame Sally C. Davies. 2nd ed. Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2013. xiv, 526 lpp. : diagr., il. ; 25 cm. Nutrition Society textbooks
5Krause's food & the nutrition care process / [edited by] L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice L. Raymond. 13th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, c2012. xix, 1227 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9781437722338 (hbk.).
6Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks ; [zinātniskie konsultanti: Daiga Šantare, Edgars Bodnieks ; redaktore Anna Šmite ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa]. Sestais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga : LU Aka
7Oxford handbook of nutrition and dietetics / [edited by] Joan Gandy, Angela Madden, Michelle Holdsworth. 2nd ed. Oxford ;New York : Oxford University Press, USA, 2012 xxi, 818 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 18 cm. Oxford handbooks.
8Using price policies to promote healthier diets / World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, ©2015. vi, 42 lpp. : ilustrācijas.
9E – grāmata Physical Activity, Fitness, Nutrition and Obesity During Growth Bentham Science Publishers 2015 ISBN: ISBN number:9781608059478, ISBN Number:9781608059461
10Early Years Nutrition and Healthy Weight Stewart, Laura; Thompson, Joyce John Wiley & Sons, Incorporated 2015 ISBN: ISBN number:9781118792445, ISBN number:9781118792766
11Nutrition and Diet Research: Appetite and Weight Loss Shartava, Tsisana Nova Science Publishers, Inc. 2011 ISBN: ISBN number:9781612091310, ISBN number:9781621000358 SERIES: Nutrition and Diet Research Progress
12Food, Nutrition and Eating Behavior By: Israeli, Sigal; Merrick, Joav. New York : Nova Science Publishers, Inc. 2014. eBook.
13Datu bāze PEN: http://www.pennutrition.com.db.rsu.lv/Home.aspx
14Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācija: http://www.ldusa.lv/
15Aptaukošanās: http://www.obesity.org/obesity/resources/facts-about-obesit…
16European Society for Clinical Nutrition and Metabolism: http://www.espen.org/
17RSU Bibliotekā pieejamie resursi: http://www.rsu.lv/biblioteka/resursi/brivpieejas-e-resursi/…
Papildus literatūra
1Lejnieks, Aivars, Viss par sāli : pārmēra sāls lietošanas kaitējumi veselībai / Aivars Lejnieks, Andrejs Kalvelis. [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. 33 lpp. : il., tab. ; 21 cm.
2Advancing dietetics and clinical nutrition / edited by Anne Payne, Helen Barker. Edinburgh ;New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xiii, 382 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9780443067860 (pbk.).
3Sirds un virtuve / [Andreja Ērgļa un Ivetas Mintāles redakcijā]. Rīga : Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010. 141 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789984399645.
4The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии ее решения / Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро ; под редакцией: Francesco
5Pasaules Veselības organizācija: http://www.who.int/en/
6Latvijas Republikas Veselības ministrija: www.vm.gov.lv