Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_172LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijas, normālās un patoloģiskās fizioloģijas, bioķīmijas, sabiedrības veselības zināšanas.
Mērķis:
Sistematizēt un klasificēt izvērstas un zinātniski pamatotas zināšanas uzturmācībā, ņemot vērā jaunākos un aktuālākos pētījumus uzturzinātnē. Saprast cilvēka uztura iespējas dažādos fizioloģiskos stāvokļos, slimību profilaksē un ārstēšanā. Izglītības procesa rezultātā dot precīzas zināšanas par bērnu, pieaugušo, grūtnieču, zīdītāju, vecu cilvēku uzturu. Sniegt zināšanas par dažādu slimību grupu un slimību patoģenēzi un to saistību ar uzturu, kā arī nepieciešamās diētas šo slimību ārstēšanā. Formulēt zināšanas par aptaukošanās slimības ārstēšanu no praktiskā diētas ārsta viedokļa un pieredzes, dot izpratni par svara samazinošām diētām gan no vēsturiskā aspekta, gan mūsdienu viedokļa, sniegt vērtējumu un kritiku par populārākajām dietām, izceļot uz pierādījumiem balstītas medicīnas nozīmi. Prast novērtēt nepieciešamās uztura pārvērtības laika gaitā, ieteicamās uztura normas dažādās vecuma grupās Latvijā un pasaulē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Enerģija, uztura normas, galvenās uzturvielas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Uzturs slimību profilaksē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Neinfekciozo, hronisko slimību diētas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Sportistu uzturs. Uzturs dzīves laikā.Lekcijas1.00auditorija
5Ieskaite.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentam patstāvīgi jāstudē norādītās literatūras avoti, jāanalizē sava ēdienkarte. Pastāvīgi sagatavot atsevišķas tēmas, kas tiek kolektīvi iztirzātas, vērtētas, ar abpusēju pieredzi bagātinātas iepriekš paredzētās nodarbības laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Definēt un atpazīt profilaksi un ārstēšanu, pārzinot uzturvielu ķīmisko uzbūvi un ietekmi uz cilvēka veselību. Sastādīt ēdienkarti, ņemot vērā veselīga uztura ieteikumus veselam un slimam indivīdam; izprast dažādu uztura vielu deficīta stāvokļus un iespēju tos novērst.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais iegūs pamatzināšanas par uzturmācības un uzturzinātnes vēsturi, attīstību un jaunākajiem sasniegumiem, zināšanas par uzturvielām, to raksturojumu, uztura terapijas ieteikumiem veselam un slimam indivīdam dažādos fizioloģiskos stāvokļos un slimību profilaksē un ārstēšanā, pārzinās informāciju par uzturvielām, to saistību ar dažādiem fizioloģiskajiem stāvokļiem un gada gājumiem, pratīs individuāli analizēt ēdienkartes, kas gala vērtējumā tiks pārbaudīts ar ieskaites testu.
Prasmes:Definēs un atpazīs profilaksi un ārstēšanu, pārzinot uzturvielu ķīmisko uzbūvi un ietekmi uz cilvēka veselību. Sastādīs ēdienkarti, ņemot vērā veselīga uztura ieteikumus veselam un slimam indivīdam; izpratīs dažādu uztura vielu deficīta stāvokļus un iespēju tos novērst.
Kompetences:Pārliecinošas zināšanas par veselīgu uzturu un tā pielietojumu veselam un slimam indivīdam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Katz, David L., Nutrition in clinical practice : a comprehensive, evidence-based manual for the practitioner / David L. Katz, MD, MPH, FACPM, FACP, Director, Prevention Research Center, Yale University School of Public Health, Griffin Hospital, Clini
2Handbook of nutrition and food / edited by Carolyn D. Berdanier, Johanna T. Dwyer, David Heber. Third edition. Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2013], c2014. xxi, 1113 pages : il., tab. ; 29 cm. ISBN 9781466505711 (hardcover).
3Medical nutrition and disease : a case-based approach / editor-in-chief, Lisa Hark, Darwin Deen ; senior editor, Gail Morrison. Fifth edition. 1411 xiv, 584 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9781118652435 (pbk.).
4Clinical nutrition / edited on behalf of the Nutrition Society by Marinos Elia ... [et al.] ; foreword by Dame Sally C. Davies. 2nd ed. Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2013. xiv, 526 lpp. : diagr., il. ; 25 cm. Nutrition Society textbook
5Krause's food & the nutrition care process / [edited by] L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice L. Raymond. 13th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, c2012. xix, 1227 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9781437722338 (hbk.).
6Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks ; [zinātniskie konsultanti: Daiga Šantare, Edgars Bodnieks ; redaktore Anna Šmite ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa]. Sestais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga
7Oxford handbook of nutrition and dietetics / [edited by] Joan Gandy, Angela Madden, Michelle Holdsworth. 2nd ed. Oxford ;New York : Oxford University Press, USA, 2012 xxi, 818 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 18 cm. Oxford handbooks .
8Using price policies to promote healthier diets / World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, ©2015. vi, 42 lpp. : ilustrācijas.
9E – grāmata Physical Activity, Fitness, Nutrition and Obesity During Growth Bentham Science Publishers 2015 ISBN: ISBN number:9781608059478, ISBN Number:9781608059461
10Early Years Nutrition and Healthy Weight Stewart, Laura; Thompson, Joyce John Wiley & Sons, Incorporated 2015 ISBN: ISBN number:9781118792445, ISBN number:9781118792766
11Nutrition and Diet Research: Appetite and Weight Loss Shartava, Tsisana Nova Science Publishers, Inc. 2011 ISBN: ISBN number:9781612091310, ISBN number:9781621000358 SERIES: Nutrition and Diet Research Progress
12Food, Nutrition and Eating Behavior By: Israeli, Sigal; Merrick, Joav. New York : Nova Science Publishers, Inc. 2014. eBook.
13 http://www.pennutrition.com.db.rsu.lv/Home.aspx
14http://www.ldusa.lv/
15http://www.obesity.org/obesity/resources/facts-about-obesit…
16http://www.espen.org/
17http://www.rsu.lv/biblioteka/resursi/brivpieejas-e-resursi/…
Papildus literatūra
1Lejnieks, Aivars, Viss par sāli : pārmēra sāls lietošanas kaitējumi veselībai / Aivars Lejnieks, Andrejs Kalvelis. [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. 33 lpp. : il., tab. ; 21 cm.
2 Advancing dietetics and clinical nutrition / edited by Anne Payne, Helen Barker. Edinburgh ;New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xiii, 382 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9780443067860 (pbk.).
3Sirds un virtuve / [Andreja Ērgļa un Ivetas Mintāles redakcijā]. Rīga : Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010. 141 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789984399645 (spirāliesējumā).
4The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии ее решения / Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро ; под редакцией: Francesco
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv
2http://www.who.int/en/