Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_105LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Study course description
Zināšanas:
Anatomijas, normālās un patoloģiskās fizioloģijas un bioķīmijas zināšanas.
Mērķis:
Sistematizēt un klasificēt izvērstas un zinātniski pamatotas zināšanas uzturmācībā, ņemot vērā jaunākos un aktuālākos pētījumus uzturzinātnē. Saprast cilvēka uztura iespējas dažādos fizioloģiskos stāvokļos, slimību profilaksē un ārstēšanā. Izglītības procesa rezultātā dot precīzas zināšanas par pieaugušo, sportistu, grūtnieču, zīdītāju, vecu cilvēku uzturu. Dot zināšanas par dažādu slimību profilaktisko uzturu. Formulēt zināšanas par aptaukošanās slimības ārstēšanu no praktiskā diētas ārsta viedokļa un pieredzes, dot izpratni par svaru samazinošām diētām gan no vēsturiskā aspekta, gan mūsdienu viedokļa, dot vērtējumu un kritiku populārākajām dietām, izceļot uz pierādījumiem balstītas medicīnas nozīmi. Prast novērtēt nepieciešamās uztura pārvērtības laika gaitā, ieteicamās uztura vielu normas dažādās vecuma grupās Latvijā un pasaulē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Enerģija, uztura normas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Olbaltumvielas, biogēnie amīni.Lekcijas1.00auditorija
3Tauki, holesterīns, karnitīns.Lekcijas1.00auditorija
4Ogļhidrāti, cukuru spirti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Vitamīni – taukos, ūdenī šķīstošie.Nodarbības1.00auditorija
6Uzturvielas – kalorijas, tauki, ogļhidrāti, vitamīni, minerālvielas, ūdens, alhokols.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentam patstāvīgi jāstudē norādītās literatūras avoti, jāanalizē sava ēdienkarte. Pastāvīgi jāsagatavo atsevišķas tēmas, kas tiek kolektīvi iztirzātas, vērtētas, ar abpusēju pieredzi bagātinātas iepriekš paredzētās nodarbības laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Obligāts semināru apmeklējums, veiksmīgi nokārtoti kontroldarbi un ieskaites, nodarbībā prezentēta sava vienas nedēļas ēdienkarte ar tās izvērstu analīzi. Kontrolieskaites pēc visa studiju kursa lekciju noklausīšanās un praktisko nodarbību apmeklēšanas. Testa jautājumi (40–90), vērtējums 10 ballu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas par uzturmācības un uzturzinātnes vēsturi, attīstību un jaunākajiem sasniegumiem, zināšanas par uzturvielām, to raksturojumu, uztura terapijas ieteikumiem veselam un slimam indivīdam dažādos fizioloģiskos stāvokļos un slimību profilaksē un ārstēšanā, pārzinās informāciju par uzturvielām, to saistību ar dažādiem fizioloģiskajiem stāvokļiem un gada gājumiem, uzturu dažādu slimību gadījumos un pratīs individuāli analizēt ēdienkartes, kas gala vērtējumā tiks pārbaudīts ar eksāmena testu.
Prasmes:Definēt un atpazīt profilaksi un ārstēšanu, pārzinot uzturvielu ķīmisko uzbūvi un ietekmi uz cilvēka veselību. Sastādīt ēdienkarti, ņemot vērā veselīga uztura ieteikumus veselam un slimam indivīdam; izprast dažādu uztura vielu deficīta stāvokļus un iespēju tos novērst.
Kompetences:Pārliecinošas zināšanas par veselīgu uzturu un tā pielietojumu veselam un slimam indivīdam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Zariņš, Zigurds. Neimane, Lolita. Uztura mācība. 5., pārstrād. un papild. izd. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 464 lpp. ; 28 cm. ISBN 9789984450742.
2Handbook of nutrition and food / edited by Carolyn D. Berdanier, Johanna T. Dwyer, David Heber. Third edition. [2013], 2014. xxi, 1113 pages : il., tab. ; 29 cm. ISBN 9781466505711 (hardcover).
3Kasper, Heinrich Ernährungsmedizin und Diätetik / Heinrich Kasper ; unter Mitarbeit von Walter Burghardt. 12., überarb. Aufl. München : Elsevier/Urban & Fischer, 2014. XVI, 652 lpp. : il., tab. ISBN 9783437420139
4Krause's food & the nutrition care process / [edited by] L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice L. Raymond. 13th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, 2012. xix, 1227 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9781437722338 (hbk.).
Papildus literatūra
1Cardiovascular diseases : nutritional and therapeutic interventions / edited by Nilanjana Maulik. Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis, 2013. xxviii, 586 lpp. : il. ; 26 cm. ISBN 9781439882009 (hardcover).
2Handbook of clinical nutrition and stroke / Mandy L. Corrigan, Arlene A. Escuro, Donalds F. Kirby, editors. New York : Humana Press, 2013. xxix, 310 lpp. : il., tab. Nutrition and Health . ISBN 9781627033794.
3Skutelis, Antons, Zāļu un uztura mijiedarbība un blaknes / Antons Skutelis, Ilze Bārene. Rīga : Medicīnas apgāds, 2013 54 lpp. : il., tab. ; 21 cm. ISBN 9789984813561.
4Lejnieks, Aivars, Viss par sāli : pārmēra sāls lietošanas kaitējumi veselībai / Aivars Lejnieks, Andrejs Kalvelis. [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. 33 lpp. : il., tab. ; 21 cm.
5Advancing dietetics and clinical nutrition / edited by Anne Payne, Helen Barker. Edinburgh ;New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xiii, 382 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9780443067860 (pbk.).
6Rubana, Inta Māra. Uzturs fiziskā slodzē / Inta Māra Rubana. [Rīga] : RaKa, [2010]. 200 lpp. : il., tab. ; 23 cm. ISBN 9789984460956.
7Sirds un virtuve / [Andreja Ērgļa un Ivetas Mintāles redakcijā]. Rīga : Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010. 141 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789984399645 (spirāliesējumā).
8Selga, Guntars. Enterālā ēdināšana / Guntars Selga. [Jūrmala : GSE], 2009 320 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789934805301.
9The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии ее решения / Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро ; под редакцией: Francesco Branca, Haik Nikogosian и Tim Lobstein. Копенгаген.
10Европейское региональное бюро ВОЗ, 2009. xiii, 392 lpp. : diagr. Pieejams arī tiešsaistē: http://www.euro.who.int/document/e90711R.pdf ISBN 9789289044080 (print).
11Wills, Judith. Bērnu uzturs / Judīte Vilsa ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Brīvmane. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, c2009 286 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9789984232867.
12Aivars, Juris Imants, Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā : starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne" : mācību materiāls / Juris Imants Aivars, Līga Ozoliņa-Moll. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2008. 147 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9789984825991.
13Oxford handbook of gastrointestinal nursing / edited by Christine Norton ... [et al.]. Oxford ;New York : Oxford University Press, 2008. xvii, 734 lpp. : il., tab. Oxford handbooks in nursing . ISBN 9780199298655 (pbk.).
14The essential handbook of eating disorders / edited by Janet Treasure, Ulrike Schmidt, Eric van Furth. Southern Gate, Chichester ;Hoboken, NJ : Wiley, c2005. xxi, 238 lpp. : tab., graf. ISBN 0470014636.