Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_110LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Sabiedrības veselība; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ķīmija, fizioloģija.
Mērķis:
Saprast un apgūt veselīga uztura ieteikumus un ieteicamās uzturvielu devas, kas izstrādāti pamatojoties uz PVO dokumentiem; saprast un izvērtēt uztura būtisko nozīmi slimību profilaksē. Dot zināšanas par neinfekciozajām slimībām, pārsvarā hroniska rakstura, kas mūsdienās ir galvenais saslimšanas un mirstības cēlonis. Dot izpratni par uztura terapiju jeb diētām gan no vēsturiskā aspekta, gan mūsdienu viedokļa. Dot vērtējumu populārākajām dietām un uztura ieteikumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Diētas, kas tiek lietotas LV stacionāros, to salīdzinājums un izvērtējums, salīdzinot ar Eiropas valstīs lietotajām. Diētas pēc vienas vai otras uzturvielas samazinājuma vai palielinājuma (sāls, tauki, cukurs, balastvielas, olbaltumvielas u.c.).Lekcijas4.00auditorija
2Praktisko iemaņu nostiprināšana, analizējot diētas konkrētai saslimšanai.Nodarbības3.00auditorija
3VM izstrādātie veselīga uztura ieteikumi un uzturvielas un enerģijas devas Latvijas iedzīvotājiem, to saistība ar diētām, kas piemērojamas konkrētajām saslimšanām. Uzturs kā profilakses faktors.Lekcijas4.00auditorija
4Izveidot sabalansētu ēdienkarti veselam pieaugušajam, par pamatu ņemot savu vienas dienas ēdienkarti.Nodarbības3.00auditorija
5Piemēri, kā izveidot ēdienkarti pacientiem ar aptaukošanos un sirds asinsvadu saslimšanām.Nodarbības3.00auditorija
6Uzturs, kas var veicināt un kavēt onkoloģisko saslimšanu attīstību.Lekcijas4.00auditorija
7Uzturs sirds asinsvadu sistēmas saslimšanām.Lekcijas6.00auditorija
8Ieskaites nodarbība.Nodarbības6.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem patstāvīgi jāsameklē lekcijās un semināros apgūto tēmu nostiprinoši pētījumi, tie jāprot apkopot un izveidot prezentāciju.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtējot tiek ņemta vērā studenta apmeklējumu regularitāte, aktīva dalība semināros un gala prezentācija un spēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Apgūstot kursu studenti iegūst padziļinātu izpratni un zināšanas par dažādu slimību profilaksi un to ārstēšanu ar uzturu. Izglītības procesa rezultātā, kurss dod iespējas pārzināt tiešo un netiešo saistību starp slimībām un uzturu. izvērtēt uzturu kā riska faktoru vai veselību veicinošu faktoru. Akadēmiskās kompetences: 1) Iegūtas un nostiprinātas zināšanas par 13 dažādu slimību grupu un slimību patoģenēzi un to saistību ar uzturu. 2) Iegūtas un nostiprinātas zināšanas par konkrētu diētu izstrādāšanu. Profesionālās kompetences: 1) Studenti pārzina pārtikas produktu sastāvu kā slimību veicinošu faktoru (tauki, sāls, cukurs). 2) Studentiem ir izpratne par to, kā nozīmēt diētu pacientiem, kuri sirgst ar dažādām saslimšanām.
Prasmes:Studenti prot izvērtēt uzturu kā riska faktoru vai veselību veicinošu faktoru.
Kompetences:Iegūtas un nostiprinātas zināšanas par galveno slimību grupu un slimību patoģenēzi un to saistību ar uzturu. Studenti pārzina pārtikas produktu sastāvu kā slimību veicinošu faktoru (tauki, sāls, cukurs).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane. 5., pārstrād. un papild. izd. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2009 464 lpp. ; 28 cm. ISBN 9789984450742.
2Handbook of nutrition and food / edited by Carolyn D. Berdanier, Johanna T. Dwyer, David Heber. Third edition. [2013], 2014. xxi, 1113 pages : il., tab. ; 29 cm. ISBN 9781466505711 (hardcover).
3Kasper, Heinrich Ernährungsmedizin und Diätetik / Heinrich Kasper ; unter Mitarbeit von Walter Burghardt. 12., überarb. Aufl. München : Elsevier/Urban & Fischer, 2014. XVI, 652 lpp. : il., tab. ISBN 9783437420139
4Krause's food & the nutrition care process / [edited by] L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice L. Raymond. 13th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, 2012. xix, 1227 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9781437722338 (hbk.).
5Krause’s food & nutrition therapy / edited by L. Kathleen Mahan and Sylvia Escott-Stump. 12th ed. St.Louis : Elsevier Saunders, 2008. xxiv, 1352 lpp. : il. ISBN 9781416034018.
Papildus literatūra
1Cardiovascular diseases : nutritional and therapeutic interventions / edited by Nilanjana Maulik. Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis, 2013. xxviii, 586 lpp. : il.; 26 cm. ISBN 9781439882009 (hardcover).
2Handbook of clinical nutrition and stroke / Mandy L. Corrigan, Arlene A. Escuro, Donalds F. Kirby, editors. New York : Humana Press, 2013. xxix, 310 lpp. : il., tab. Nutrition and Health . ISBN 9781627033794.
3Skutelis, Antons, Zāļu un uztura mijiedarbība un blaknes / Antons Skutelis, Ilze Bārene. Rīga : Medicīnas apgāds, 2013 54 lpp. : il., tab. ; 21 cm. ISBN 9789984813561.
4Lejnieks, Aivars, Viss par sāli : pārmēra sāls lietošanas kaitējumi veselībai / Aivars Lejnieks, Andrejs Kalvelis. [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. 33 lpp. : il., tab.; 21 cm.
5Advancing dietetics and clinical nutrition / edited by Anne Payne, Helen Barker. Edinburgh ;New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xiii, 382 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9780443067860 (pbk.).
6Rubana, Inta Māra. Uzturs fiziskā slodzē / Inta Māra Rubana. [Rīga] : RaKa, [2010]. 200 lpp. : il., tab. ; 23 cm. ISBN 9789984460956.
7Sirds un virtuve / [Andreja Ērgļa un Ivetas Mintāles redakcijā]. Rīga : Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010. 141 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789984399645 (spirāliesējumā).
8Selga, Guntars. Enterālā ēdināšana / Guntars Selga. [Jūrmala : GSE], 2009 320 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789934805301.
9The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии ее решения / Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро ; под редакцией: Francesco Branca, Haik Nikogosian и Tim Lobstein. Копенгаген :
10Европейское региональное бюро ВОЗ, 2009. xiii, 392 lpp. : diagr. Pieejams arī tiešsaistē: http://www.euro.who.int/document/e90711R.pdf ISBN 9789289044080 (print).
11Wills, Judith. Bērnu uzturs / Judīte Vilsa ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Brīvmane. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, c2009 286 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9789984232867.
12Aivars, Juris Imants, Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā : starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne" : mācību materiāls / Juris Imants Aivars, Līga Ozoliņa-Moll. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2008. 147 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9789984825991.
13Oxford handbook of gastrointestinal nursing / edited by Christine Norton ... [et al.]. Oxford ;New York : Oxford University Press, 2008. xvii, 734 lpp. : il., tab. Oxford handbooks in nursing . ISBN 9780199298655 (pbk.).
14The essential handbook of eating disorders / edited by Janet Treasure, Ulrike Schmidt, Eric van Furth. Southern Gate, Chichester ;Hoboken, NJ : Wiley, c2005. xxi, 238 lpp. : tab., graf. ISBN 0470014636.