Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Leitis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar zinātniski pamatotām atziņām uztura zinību jomā saistībā ar veselību veicinošu fizisko slodzi un sportu.

Priekšzināšanas

Sporta fizioloģijas un sporta bioķīmijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēj parādīt uztura un sporta uztura zinātnes jomai raksturīgās pamata zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

Studējošie prot izmantot zināšanas, veicot praktiskus uzdevumus, formulēt un analizēt informāciju, problēmas un risinājumus uztura jomā, un argumentēti diskutēt.

Kompetences

Studējošie spēj aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas uztura jomā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to problēmu risināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS3Pirmais līmenisObligātsJānis Leitis
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS4Pirmais līmenisObligāts