Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Māra Grundmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_151LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta teorija un vēstureMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māra Grundmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija un fizioloģija, bioķīmija, uztura pamati.
Mērķis:
Iepazīstināt studējošos ar zinātniski pamatotām atziņām un aktualitātēm uztura zinību jomā saistībā ar veselību veicinošu fizisko slodzi un sportu. Veidot izpratni par informācijas iegūšanas un apstrādāšanas metodēm un to analītisku novērtējumu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursā. Fizisko slodžu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
2Enerģijas ražošana organismā. Enerģijas izmantošana dažāda rakstura fiziskās slodzēs.Lekcijas1.00auditorija
3Olbaltumvielas un tauki sportista uzturā. Vitamīni un minerālvielas sportista uzturā.Lekcijas1.00auditorija
4Ogļhidrāti sportista uzturā. Uzturs komandu sporta pārstāvjiem.Lekcijas1.00auditorija
5Uztura ieteikumu idejas prezentēšana.Nodarbības1.00auditorija
6Hidratācija. Alkohols.Lekcijas1.00auditorija
7Uztura bagātinātāji sportā. To lietošanas pamatotība, ieguvumi un riski.Lekcijas1.00auditorija
8Praktiski uztura ieteikumi sportistiem. Prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga zinātniskās literatūras izpēte un analīze. Uztura ieteikumu sastādīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju/nodarbību apmeklējums. Dalība semināros. Mājasdarbu izpilde. Noslēguma pārbaudījums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie spēs parādīt sporta uztura zinātnes jomai raksturīgās pamata zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes:Studējošie pratīs formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus sporta uztura jomā un argumentēti diskutēt.
Kompetences:Studējošie spēs patstāvīgi iegūt, analizēt un pielietot informāciju, pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Rubana I.M. Uzturs fiziskā slodzē. RaKa, 2010
Papildus literatūra
1Burke L., Cox G. The Complete Guide to Food for Sports Performance: Peak Nutrition for Your Sport. Allen&Unwin, 2010
2Clark N. Nancy Clark’s Sports Nutrition Guidebook, 5th ed. Human Kinetics, 2014
3Lenham-New S., Shirreffs S. and Stear S., eds. Nutrition Society Textbook : Sport and Exercise Nutrition. Wiley-Blackwell, 2011
4Maughan R. J. Encyclopaedia of Sports Medicine : IOC Medical Commission Publication, Sports Nutrition; John Wiley & Sons, 2013
5Rosenbloom C.A., Coleman E.J. Sports Nutrition. A Practice Manual for Professionals, 5th ed. Academy of Nutrition and Dietetics, 2012
Citi informācijas avoti
1American College of Sports Medicine http://www.acsm.org/
2American Council on Exercise https://www.acefitness.org/
3International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism http://journals.humankinetics.com/IJSNEM
4Journal of the International Society of Sports Nutrition http://www.jissn.com/
5The Australian Institute of Sport http://www.ausport.gov.au/ais/nutrition