Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Guntars Selga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MMK_010LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Ārstniecība; Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Guntars Selga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ingrīda Čēma
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67409136
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)16Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas32
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas bioloģijā, ķīmijā.
Mērķis:
Padziļināt izpratni par fizioloģiskiem procesiem mutes dobumā un to saistību ar gremošanas traktu, mutes kā viena no nozīmīgākā kuņģa zarnu trakta sastāvdaļas nozīmi barības uzņemšanā, gremošanas un uzsūkšanās procesā. Pilnveidot studentu zināšanas un prasmes par uztura lomu mutes veselības nodrošināšanā, pamatot uzturvielu, mikronutrientu deficīta agrīnās atklāšanas iespējas mutes dobumā, lai savlaicīgi atklātu un novērstu malnutrīcijas risku.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Funkcionālā mutes bioloģija un fizioloģija. Mutes audu veselību ietekmējošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
2Zobu un mutes dobuma kaulaudu audu mineralizācijas procesi un mehānismi. Pārtikas cukuru un polisaharīdu ietekmē zobu kariesa attīstībā.Lekcijas1.00auditorija
3Uzturs un periodonta saslimšanas, mutes gļotādas slimības. Uzturs un orālā medicīna.Lekcijas1.00auditorija
4Slimību un blakus faktoru izsauktie uzturvielu deficīti un izpausmes mutes dobumā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Vitamīnu, minerālvielu un mikroelementu nozīme metabolismā dažādos patoloģiskos stāvokļos.Lekcijas1.00auditorija
6Seminārs - vitamīnu, minerālvielu un mikroelementu nozīme metabolismā dažādos patoloģiskos stāvokļosNodarbības1.00auditorija
7Uzturs un galvas un kakla rajona ļaundabīgo audzēju rašanos sekmējošie faktori un profilakse.Lekcijas2.00auditorija
8Seminārs - uzturs un galvas un kakla rajona ļaundabīgo audzēju rašanos sekmējošie faktori un profilakseNodarbības1.00klīniskā bāze
9Dzeramo enterālo ēdināšanas maisījumu un zondes enterālās ēdināšanas izmantošana pacientiem, kuriem ir traucēta normāla uztura uzņemšana caur muti (žokļu lūzums, mutes vēža pacienti, u.c.).Lekcijas2.00klīniskā bāze
10Seminārs -dzeramo enterālo ēdināšanas maisījumu un zondes enterālās ēdināšanas izmantošana pacientiem, kuriem ir traucēta normāla uztura uzņemšana caur muti (žokļu lūzums, mutes vēža pacienti, u.c.)Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Uztura produktu komponentu izmantošana mutes dobuma audu veselības nodrošināšanā.Lekcijas3.00klīniskā bāze
12Seminārs -uz pierādījumiem balstītu pētījumu par uzturu un mutes veselību analīzeNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda kontroldarbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido darbu izpilde semināros (50%), eksāmena (testa veidā) rezultāts (50%).
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa laikā ir plānoti 4 semināri. Obligāts lekciju un semināru apmeklējums. Lai kursu sekmīgi nokārtotu, ir jāizpilda kontroldarbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Gala atzīmi veido darbu izpilde semināros (50%), eksāmena (testa veidā) rezultāts (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izpratīs uztura un mutes veselības savstarpējo saistību, sapratīs, ka uzturs un tā atsevišķās sastāvdaļas var kā pozitīvi, tā negatīvi ietekmēt mutes veselību, kā arī zinās, kā samazināt atsevišķo uztura komponentu negatīvo ietekmi uz mutes dobumu klīniskajā praksē.
Prasmes:Studenti būs apguvuši pamatzināšanas un prasmes uzturvielu, mikrouzturvielu deficīta agrīnās atklāšanas iespējas mutes dobumā, dzeramo enterālo ēdināšanas maisījumu un zondes enterālās ēdināšanas izmantošanā pacientiem, kuriem ir traucēta normāla uztura uzņemšana caur muti (žokļu lūzums, mutes vēža pacienti, u.c.).
Kompetences:Tiks padziļinātā izpratne par profesionālām ar uzturu un mutes veselību saistītām likumskarībām, un to izmantošanu zinātniskos pētījumos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Touger-Decker, Riva, Mobley, Connie, Epstein, Joel B. (Eds.). Nutrition and Oral Medicine, Second edition, Humana press, 2014.
2M. Wilson. Food constituents and oral health, First edition, Woodhead publishing, 2009.
3Selga G. Enterālā ēdināšana. 2009. GSE. 320 lp.
4Z. Zariņš, L. Neimane. Uztura mācība. Rīga. 2002.
5Nutrition and Oral Medicine. By: Riva Touger-Decker, David Sirois, Connie Mobley, 2004
6Diet and Nutrition in Oral Health. Carole A. Palmer. 2002
7Nutrition in oral health and disease. R.Pollack, E.Kravitz. 1985
8Geriatric Nutrition: The Health Professionals, Handbook, 2nd ed., 1999 by Ronni Chernoff,
9Diet and the periodontal patient. J.W Clark et.al. 1980.
Papildus literatūra
11. H. Kasper. Ernährungsmedizin und Dietetik. MŅnchen, Jene. 2000.
22. L.K. Mahan. Krause`s Food, Nutrition & Diet Therapy. Philadelphia. 2000.
33. The Public Health Bush Book. 2002
Citi informācijas avoti
11. Clinical Nutrition. Journal of European Society of clinical nutrition.
22. NUTRITION. The international journal of applied and basic nutritional sciences.
33. Nutrition Journal http://www.nutritionj.com/