Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Trapenciere
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Padziļināt studentu zināšanas par sociālo darbu ar bērniem garīgās veselības jomā, analizējot gadījumus un apspriežot sociālās palīdzības un intervences perspektīvas. Apgūt pamatus sistemātiskam atbalsta procesam, biopsihosociālo risku novērtēšanai, profilaksei un psihosociālā rehabilitācijā sociālājā darbā ar bērniem un jauniešiem.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas sociālajā darbā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs zināšanas par sociālā darba lomu bērnu un pusaudžu garīgajā veselībā; par bērnu un pusaudžu garīgo veselību un sociālajām problēmām; profilaksi un ārstēšanas opcijām; par alkohola un citu atkarības vielu atkarīgo bērnu un jauniešu sociālo aprūpi.

Prasmes

Būs spējīgi analizēt intervences plānus bērniem un jauniešiem ar atkarības problēmām; attīstīt saunas kompetences bērnu aizsardzības darbā; būs spējīgi aprakstīt bērnu sociāli institucionālo aprūpi.

Kompetences

Attīstīs kompetences par atkarību atpazīšanu, profilaksi, spēs veidot garīgās veselības intervences plānus bērniem un jauniešiem atkarību ārstēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem, SDMb2MaģistrsIerobežota izvēleĻubova Renemane, Ilze Trapenciere