Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Reinvalde

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_068LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Reinvalde
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bez priekšzināšanām.
Mērķis:
Kursa mērķis ir apgūt vācu valodas prasmes saziņai ikdienas situācijās, sasniedzot A1/A2 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās. Pirmie kontakti.Nodarbības3.00auditorija
2Personīgā informācija.Nodarbības3.00auditorija
3Ģimene. Kontroldarbs.Nodarbības4.00auditorija
4Lielveikalā.Nodarbības3.00auditorija
5Lietas un priekšmeti.Nodarbības3.00auditorija
6Birojā. Kontroldarbs.Nodarbības4.00auditorija
7Brīvā laika aktivitātes. Kontroldarbs.Nodarbības7.00auditorija
8Ēdieni un dzērieni.Nodarbības3.00auditorija
9Transports un ceļojumi.Nodarbības3.00auditorija
10Ikdienas rutīna.Nodarbības3.00auditorija
11Svētki. Pagātnes notikumi. Kontroldarbs.Nodarbības4.00auditorija
12Orientēšanās pilsētā.Nodarbības4.00auditorija
13Sludinājumi. Dzīvoklis vai māja. Kontroldarbs.Nodarbības4.00auditorija
14Darbs un izklaide.Nodarbības4.00auditorija
15Norunāt tikšanos.Nodarbības4.00auditorija
16Ārsta apmeklējums. Kontroldarbs.Nodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Aktīvi apgūst uzdoto leksiku, veido nelielus dialogus par attiecīgo tēmu, aktīvi iesaistās mājas darbu sagatavošanā, laicīgi iesniedz nelielus aprakstus par ģimeni, dzīvokli, ikdienas aktivitātēm, brīvā laika aktivitātēm utt., kursa laikā sagatavo 1–2 prezentācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Aktīva piedalīšanās nodarbībās, kvalitatīvi un laikā veikti mājas darbi, kvalitatīvas atbildes nodarbību laikā. 2. Moduļa beigās pārbaudes darbs, kas var ietvert lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi. 3. Akumulējošs vērtējums 1. un 2. semestra beigās, ņemot vērā pārbaudes darbu rezultātus un aktivitāti semestra laikā. 4. Eksāmens kursa beigās, kas ietver lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas studējošie zinās vācu standartvalodas vārdu krājumu, standarttekstiem raksturīgākās valodas struktūras un valodas likumības, pratīs atrast nepieciešamo informāciju, atpazīs un spēs noteikt, vai attiecīgais apgalvojums vai teksts attiecas uz tagadnes vai pagātnes darbībām, atpazīs pareizo vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos.
Prasmes:Studējošie sapratīs vienkāršus autentiskus tekstus par ikdienas tēmām (vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē, laika prognozes u.c.), vienkāršus autentiskus audio materiālus par ikdienas tēmām (dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, sludinājumus presē, laika prognozes u.c.), pratīs uzrakstīt īsus ziņojumus, e-pasta vēstules, pierakstīt vienkāršu informāciju, aizpildīt anketas, sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem, tuvāko apkārtni, atbildēt uz jautājumiem, uzdot jautājumus, izmantojot vienkāršas valodas struktūras, pratīs atstāstīt tekstu, izklāstot savu domu, formulējot vienkāršus teikumus, izprast un prast izmantot ikdienas komunikācijā nepieciešamās valodas gramatiskās struktūras.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Evans, S., Pude A. und Specht F. 2016. Menschen: Deutsch als Fremdsprache A1.1 Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag
2Gals-Peters,S., Pude, A. und Reimann, M. 2016. Menschen: Deutsch als Fremdsprache A1.1 Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag
Papildus literatūra
1Dallapiazza R. M., von Jan, E. und Schoenherr, 2014. T. Tangram aktuell 1: Deutsch als Fremdsprache A.1.1, Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektionen 1-4. Ismaning: Hueber Verlag
2Dallapiazza R. M., von Jan, E. und Schoenherr, 2015. T. Tangram aktuell 1: Deutsch als Fremdsprache A.1.1, Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektionen 5-8. Ismaning: Hueber Verlag
3Ziediņš, E., Vācu valoda trīs mēnešos: Valodas apguves īsais kurss. Rīga: Zvaigzne ABC
Citi informācijas avoti
1www.hueber.de/deutsch-lernen
2www.goethe.de
3https://www.pinterest.com/pin/70650287881284054/