Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:9 / 13.5
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot vācu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēs pielietot mutiskā un rakstiskā saziņā vācu standartvalodas vārdu krājumu, atpazīt un atšķirt vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; atpazīt un noteikt pareizu vārdu kārtību teikumā; atrast tekstā vajadzīgo informāciju; izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; spēs atpazīt biežāk sastopamās vācu valodas konstrukcijas, atpazīt un noteikt, vai attiecīgais apgalvojums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām.

Prasmes

Studējošie spēs saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus; spēs izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā, atstāstīt un pārfrazēt tekstu, izklāstot savu domu.

Kompetences

Studējošie spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; spēs izveidot tekstu ielūgumam un personīgai vēstulei, īsus ziņojumus, aizpildīt anketas viesnīcā, pierakstīt vienkāršu informāciju; spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Politika un politiskā komunikācija, PPK3BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Politika un politiskā komunikācija, PPK5BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE3BakalaursIerobežota izvēle
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE5BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR3BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR5BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE3BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE5BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV3BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV5BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Politika un politiskā komunikācija, PPK4BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE4BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR4BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE4BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV4BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča