Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kristaps Zaļais

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_012LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:PsiholoģijaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Zaļais
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Inna Dovladbekova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfreatrsu[pnkts]lv, +37167409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamata zināšanas organizāciju teorijā un vadībā, personāla vadīšanā mazā un vidējā uzņēmumā.
Mērķis:
Atklāt indivīda personības nozīmību psiholoģisko problēmu risināšanā organizācijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads vadības psiholoģijā.Lekcijas1.00auditorija
2Līderības zinātniskās un praktiskās kategorijas. Izpratnes pielietojums uzņēmējdarbībā.Nodarbības1.00auditorija
3Loģikas pamatlikumi.Lekcijas1.00auditorija
4Līderības zinātniskās un praktiskās kategorijas. Izpratnes pielietojums uzņēmējdarbībā.Nodarbības1.00auditorija
5Plānošana.Lekcijas1.00auditorija
6Līderības zinātniskās un praktiskās kategorijas. Izpratnes pielietojums uzņēmējdarbībā.Nodarbības1.00auditorija
7Organizēšana.Lekcijas1.00auditorija
8Līderības zinātniskās un praktiskās kategorijas. Izpratnes pielietojums uzņēmējdarbībā.Nodarbības1.00auditorija
9Motivēšana.Lekcijas1.00auditorija
10Līderības zinātniskās un praktiskās kategorijas. Izpratnes pielietojums uzņēmējdarbībā.Nodarbības1.00auditorija
11Darbs ar sarežģītiem cilvēkiem.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Līdzdalība lekcijās un semināros, individuālais darbs – referāts.
Vērtēšanas kritēriji:
Akumulētā atzīme un eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs izskaidrot varu un tās veidus organizācijā, identificēt konfliktus un paskaidrot stresa vadīšanu, kā arī atpazīt organizācijas psiholoģijas teorijas un to pielietošanas veidus.
Prasmes:Studenti spēs atklāt un novērtēt savu potenciālu organizācijā, kā arī identificēt un risināt psiholoģiskās problēmas organizācijā.
Kompetences:Spēja psihologa pārraudzībā veikt indivīda, grupas psiholoģisko izpēti, izmantojot atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007.- 264 lpp.
2Beļčikovs.J., Praude V. Menedžments.- Rīga: Vaidelote, 2001.- 507 lpp.
3Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties.- Rīga: Jāņa Rozes apg., 2002.- 123 lpp.
4Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā: sociālā psiholoģija. - Rīga: Kamene, 2003.- 234 lpp.
5Ozoliņa A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse.- Rīga: Biznesa Partneri, 2004.- 254 lpp.
6Reņģe V. Organizāciju psiholoģija.- Rīga: Kamene, 2002.- 128 lpp.
7Schein E. Organizational culture and leadership.- Sanfrancisko, 2004.- 437 P.
Papildus literatūra
1Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007.- 264 lpp.
2Beļčikovs.J., Praude V. Menedžments.- Rīga: Vaidelote, 2001.- 507 lpp.
3Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties.- Rīga: Jāņa Rozes apg., 2002.- 123 lpp.
4Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā: sociālā psiholoģija. - Rīga: Kamene, 2003.- 234 lpp.
5Ozoliņa A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse.- Rīga: Biznesa Partneri, 2004.- 254 lpp.
6Reņģe V. Organizāciju psiholoģija.- Rīga: Kamene, 2002.- 128 lpp.
7Schein E. Organizational culture and leadership.- Sanfrancisko, 2004.- 437 P.