Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Inta Urbanoviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Papildināt un nostiprināt studentu zināšanas, lai attīstītu apzinātu koptas latviešu literārās valodas un runas lietošanu valodas praksē.

Priekšzināšanas

Iegūtās zināšanas latviešu valodā vidusskolas mācību programmas ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais zinās:
• valodas līmeņus un tiem raksturīgās vienības;
• lingvistiskos un ekstralingvistiskos faktorus, kas ietekmē saziņas procesu;
• svarīgāko teorētisko literatūru, kurā meklēt skaidrojumu dažādām valodas neprecizitātēm.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais pratīs:
• identificēt tipiskākās valodas neprecizitātes;
• izskaidrot valodas neprecizitātes, izmantojot teorētisko literatūru;
• izveidot literārajām normām atbilstošu tekstu mutvārdos un rakstveidā;
• izvērtēt ekstralingvistiskos faktorus, kas ir aktuāli runas situācijā.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs izveidot runātu vai rakstītu tekstu atbilstoši aktuālajām literārās valodas normām, kā arī varēs izvērtēt lingvistiskos un ekstralingvistiskos faktorus, kas ietekmē attiecīgo runas situāciju.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.