Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Dita Role
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Papildināt un nostiprināt studentu zināšanas, lai attīstītu apzinātu koptas valodas un runas lietošanu valodas praksē.

Priekšzināšanas

Iegūtās zināšanas latviešu valodā vidusskolas mācību programmas ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais zinās: • valodas praksē biežāk sastopamās atkāpes no literārās normas; • svarīgāko teorētisko literatūru, kurā meklēt skaidrojumu dažādām valodas neprecizitātēm; • runātas un rakstītas valodas atšķirības, kas ir aktuālas praksē; • lingvistiskos un ekstralingvistiskos faktorus, kas ietekmē saziņas procesu.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais pratīs: • identificēt tipiskākās valodas neprecizitātes; • izskaidrot valodas neprecizitātes, izmantojot teorētisko literatūru; • izveidot literārajām normām atbilstošu tekstu mutvārdos un rakstveidā; • izvērtēt ekstralingvistiskos faktorus, kas ir aktuāli runas situacijā.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs izveidot runātu vai rakstītu tekstu atbilstoši aktuālajām literārās valodas normām, kā arī varēs izvērtēt lingvistiskos un ekstralingvistiskos faktorus, kas ietekmē attiecīgo runas situāciju.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.