Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Zane Liepiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_023LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas4
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Visi studiju programmā apgūtie studiju kursi.
Mērķis:
Sasniegt izvirzītos studiju programmas mērķus: sagatavot ergoterapeitus ar augstāko profesionālo bakalaura izglītību veselības aprūpē, veikt veselības uzlabošanu, habilitāciju un rehabilitācijas darbu ar visu vecumu pacientiem/klientiem gan individuālā, gan sabiedrības līmenī, atbilstoši Latvijas ekonomikas un sociālajām vajadzībām. Nodrošināt veselības, izglītības un sociālās aprūpes institūcijas ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem – ergoterapeitiem. Nodrošināt zināšanu un prasmju apguvi kompetentas prakses uzsākšanai, atbilstoši ergoterapeita profesijas standartam. Veicināt integrāciju ES izglītības sistēmā un darba tirgū.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zinātniskā darba metodoloģijas pamatiNodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zinātniskā darba metodoloģijas pamatiNodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga gatavošanās eksāmenam.
Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstoši valsts pārbaudījuma norises kārtībai un kritērijiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Valsts pārbaudījums
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Valsts pārbaudījums
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pārzina profesijas teorētiskos pamatus, skaidro saistību starp personu/ vidi/ nodarbi, ir plašas zināšanas un izpratne par personas funkcionēšanu, vidi, veselību un slimību, un to savstarpējo mijiedarbību. Izprot personu holistiski, ņemot vērā personas garīgās, fiziskās spējas un vajadzības. Ir spējīgs pamatot un aizstāvēt viedokli par ergoterapijas pielietošanu praksē, sniedzot loģiskus un pārliecinošus argumentus.
Prasmes:Pielieto ergoterapijas procesu un veido profesionālos spriedumus nodarbju disfunkciju noteikšanai, izmantojot skrīningu, novērtēšanu, nodarbju vajadzību identificēšanu, terapijas mērķu formulēšanu, plānošanu, terapeitisko iejaukšanos un terapijas rezultātu izvērtēšanu.
Kompetences:Izmanto dažādas aktivitātes, atbilstoši sabiedrības vajadzībām, skaidrojot saikni starp nodarbēm, veselību un labklājību. Izprot un pielieto stratēģijas pakalpojumu nodrošināšanai reģionārā līmenī, atbilstoši veselības un sociālajām vajadzībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Studiju kursu literatūra
Papildus literatūra
1Studiju kursu literatūra
Citi informācijas avoti
1Studiju kursu citi informācijas avoti