Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Zane Liepiņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Sasniegt izvirzītos studiju programmas mērķus:
sagatavot ergoterapeitus ar augstāko profesionālo bakalaura izglītību veselības aprūpē, veikt veselības uzlabošanu, habilitāciju un rehabilitācijas darbu ar visu vecumu pacientiem/klientiem gan individuālā, gan sabiedrības līmenī, atbilstoši Latvijas ekonomikas un sociālajām vajadzībām. Nodrošināt veselības, izglītības un sociālās aprūpes institūcijas ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem – ergoterapeitiem. Nodrošināt zināšanu un prasmju apguvi kompetentas prakses uzsākšanai, atbilstoši ergoterapeita profesijas standartam. Veicināt integrāciju ES izglītības sistēmā un darba tirgū.

Priekšzināšanas

Visi studiju programmā apgūtie studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Pārzina profesijas teorētiskos pamatus, skaidro saistību starp personu/ vidi/ nodarbi, ir plašas zināšanas un izpratne par personas funkcionēšanu, vidi, veselību un slimību, un to savstarpējo mijiedarbību. Izprot personu holistiski, ņemot vērā personas garīgās, fiziskās spējas un vajadzības. Ir spējīgs pamatot un aizstāvēt viedokli par ergoterapijas pielietošanu praksē, sniedzot loģiskus un pārliecinošus argumentus.

Prasmes

Pielieto ergoterapijas procesu un veido profesionālos spriedumus nodarbju disfunkciju noteikšanai, izmantojot skrīningu, novērtēšanu, nodarbju vajadzību identificēšanu, terapijas mērķu formulēšanu, plānošanu, terapeitisko iejaukšanos un terapijas rezultātu izvērtēšanu.

Kompetences

Izmanto dažādas aktivitātes, atbilstoši sabiedrības vajadzībām, skaidrojot saikni starp nodarbēm, veselību un labklājību. Izprot un pielieto stratēģijas pakalpojumu nodrošināšanai reģionārā līmenī, atbilstoši veselības un sociālajām vajadzībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija8BakalaursObligāts
Ergoterapija8BakalaursObligāts
Fizioterapija8BakalaursObligātsMāra Kuļša
Fizioterapija10BakalaursObligātsMāra Kuļša
Ortozēšana - protezēšana8BakalaursObligātsĒriks Švēde
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija8BakalaursObligāts
Ergoterapija8BakalaursObligāts
Fizioterapija8BakalaursObligāts
Fizioterapija10BakalaursObligātsMāra Kuļša, Ilze Blūmentāle, Zane Liepiņa, Ēriks Švēde
Ortozēšana - protezēšana8BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija8BakalaursObligātsIlze Blūmentāle
Ergoterapija8BakalaursObligāts
Fizioterapija8BakalaursObligāts
Fizioterapija10BakalaursObligātsIlze Blūmentāle, Māra Kuļša, Zane Liepiņa, Ēriks Švēde
Ortozēšana - protezēšana8BakalaursObligātsĒriks Švēde
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija8BakalaursObligātsIlze Blūmentāle, Dagnija Litkina, Signe Tomsone, Ilze Klatenberga, Ināra Kalēja, Ilze Strazdiņa, Dace Vaivode, Ilze Vāciete, Kristīne Meilerte
Ergoterapija8BakalaursObligātsZane Liepiņa, Baiba Buša, Ludmila Jefimova, Ināra Lomonovska, Zoja Osipova
Fizioterapija8BakalaursObligātsMāra Kuļša, Guntis Osis, Inese Švarca, Jana Plahotina, Māra Kaše-Stūrmane, Liene Glāzere, Indra Straumēna, Dace Driba, Daiga Pulmane, Dace Stirāne, Velga Gaļanska, Rasa Gaidlazda
Fizioterapija10BakalaursObligātsMāra Kuļša, Guntis Osis, Inese Švarca, Jana Plahotina, Māra Kaše-Stūrmane, Rasa Gaidlazda, Liene Glāzere, Indra Straumēna, Dace Driba, Daiga Pulmane, Dace Stirāne, Velga Gaļanska
Ortozēšana - protezēšana8BakalaursObligātsĒriks Švēde, Vita Deičmane, Aivars Vētra, Gundars Rusovs
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija8BakalaursObligātsIlze Blūmentāle, Dace Vaivode, Signe Tomsone, Sandra Kušķe, Ilva Apine, Kristīne Meilerte, Evita Krasmane, Ilze Klatenberga
Ergoterapija8BakalaursObligātsZane Liepiņa, Baiba Buša, Ludmila Jefimova, Ieva Sproģe-Andiņa, Ieva Rubene, Ilze Baltiņa-Mežgaile, Ināra Lomonovska, Ieva Breimane, Agrita Kalniņa
Fizioterapija8BakalaursObligātsMāra Kuļša, Guntis Osis, Jana Plahotina, Māra Kaše-Stūrmane, Rasa Gaidlazda, Indra Straumēna, Daiga Pulmane, Dace Driba, Dace Stirāne, Velga Gaļanska, Marika Briede, Inese Švarca, Marita Spuntele-Kondrjakova
Fizioterapija10BakalaursObligātsMāra Kuļša, Guntis Osis, Jana Plahotina, Māra Kaše-Stūrmane, Rasa Gaidlazda, Indra Straumēna, Daiga Pulmane, Dace Driba, Dace Stirāne, Velga Gaļanska, Marika Briede, Inese Švarca, Marita Spuntele-Kondrjakova
Ortozēšana - protezēšana8BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija8BakalaursObligātsEvita Krasmane, Kristīne Meilerte, Dace Vaivode, Ilva Apine, Ilze Blūmentāle, Ilze Klatenberga, Sandra Kušķe, Signe Tomsone
Ergoterapija8BakalaursObligātsIlze Baltiņa-Mežgaile, Ieva Sproģe-Andiņa, Ināra Lomonovska, Ieva Rubene, Ieva Breimane, Agrita Kalniņa, Zane Liepiņa, Baiba Buša, Ludmila Jefimova
Fizioterapija8BakalaursObligātsGuntis Osis, Jana Plahotina, Rasa Gaidlazda, Dace Driba, Dace Stirāne, Daiga Pulmane, Indra Straumēna, Māra Kaše-Stūrmane, Māra Kuļša, Velga Gaļanska
Fizioterapija10BakalaursObligātsGuntis Osis, Jana Plahotina, Rasa Gaidlazda, Dace Driba, Dace Stirāne, Daiga Pulmane, Indra Straumēna, Māra Kaše-Stūrmane, Māra Kuļša, Velga Gaļanska
Ortozēšana - protezēšana8BakalaursObligāts