Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Irina Dolgova
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt studentiem izpratni par valsti, tās rašanos, tās sociālo, juridisko un politisko struktūru, par tiesiskas valsts principiem un nozīmi.

Uzdevumi: Valsts teorija juridisko zinātņu sistēma. Valsts teorijas objekts un priekšmets. Valsts pētīšanas principi un metodes.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Izprot valsts teorijas pamatinstitūtus, valsts rašanās un attīstības priekšnoteikumus.

Prasmes

Prot izvērtēt tiesiskas valsts principus, to realizāciju un ietekmi uz valsts attīstību. Prot patstāvīgi papildināt savas zināšanas valsts teorijā.

Kompetences

Studiju kursa apguve paplašina studējošo zināšanas tiesību nozarē, attīsta analīzes un argumentācijas prasmes.

Plānojums

Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs5BakalaursObligātsInga Kudeikina
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs5BakalaursObligātsInga Kudeikina, Irina Dolgova
Policijas darbs5BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs5BakalaursObligātsIrina Dolgova, Inga Kudeikina
Policijas darbs5BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs5BakalaursObligātsIrina Dolgova, Inga Kudeikina
Policijas darbs5BakalaursObligāts