Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ilze Ansule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par aktuālajiem mātes un bērna veselības aprūpes organizācija principiem un metodēm, kā arī veselības aprūpes organizāciju kopumā, tās politikas un finansēšanas jautājumiem valstī un pasaulē. Iepazīstināt studentus ar veselības aprūpes menedžmenta teorētiskajiem pieņēmumiem un praktiskām metodēm, to pielietojuma iespējām. Sniegt izpratni par kvalitātes vadības sistēmu veselības aprūpes sistēmā.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselība un epidemioloģija, veselības jēdziens un koncepcija, filozofija un medicīnas ētika, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs definēt mātes un bērna veselības aprūpes politiku, Latvijas Republikas un starptautiskos veselības aprūpes politikas dokumentus kopumā.

Prasmes

Studējošie apgūs spējas pielietot savā profesionālajā darbībā Latvijas Republikas un starptautiskos veselības aprūpes normatīvos likumdošanas un rekomendējošos aktus, tai skaitā ICM, un EMA pamatnostādnes vecmātes darba organizācijā.

Kompetences

Spēs definēt un analizēt kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipus. Spēs analizēt un piedāvāt risinājumus mātes un bērna veselības procesa organizēšanas un nodrošināšanas uzlabošanai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.