Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Margarita Puķīte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_028LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Margarita Puķīte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā.
Mērķis:
Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve veselas sievietes aprūpē dažādos dzīves periodos un organismam nepieciešamo racionālo uzturvielu lietošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vesela sieviete un uzturs. Veselība. Medicīna. Veselības izglītība. Uzturs.Lekcijas1.00auditorija
2Sieviete jaundzimušā, zīdaiņa prepubertātes un pubertātes periodā un uzturs.Lekcijas1.00auditorija
3Sieviete reproduktīvajā periodā un uzturs.Lekcijas1.00auditorija
4Sieviete menopauzālajā periodā un uzturs.Lekcijas1.00auditorija
5Sieviete vecuma periodā un uzturs.Lekcijas1.00auditorija
6Sieviete grūtniecības un laktācijas periodos un uzturs.Lekcijas1.00auditorija
7Konsultācijas pamatprincipi sarunā ar veselu sieviete par tās reproduktīvās orgānu sistēmas veselību un uzturu.Lekcijas1.00auditorija
8Racionālas ēdienkartes izveide pusaudzei un tās analīze.Nodarbības2.00auditorija
9Racionālas ēdienkartes izveide grūtniecei un laktācijas periodā, tās analīze.Nodarbības2.00auditorija
10Racionālas ēdienkartes izveide reproduktīvā vecuma sievietei un tās analīze.Nodarbības2.00auditorija
11Racionālas ēdienkartes izveide menopauzālā vecuma sievietei un tās analīze.Nodarbības1.00auditorija
12Racionālas ēdienkartes izveide un tās analīze sievietei vecumā.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi veido kursa teorētiskās daļas dziļākai izpratnei krustvārdu mīklas, atbilstoši katras lekcijas tēmai.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa ietvaros tiks vērtēts: Patstāvīgais darbs – krustvārdu mīklu izveide, to satura atbilstība tēmai, studenta ieguldītais patstāvīgais darbs, darba noformējums. Teorētisko zināšanu pārbaude – testa jautājumi, atbilstoši lekciju tēmām. Praktisko iemaņu pārbaude – studentu izstrādāto racionālo ēdienkartes prezentācijas. Gala pārbaudījums – eksāmens – rakstisks, atvērtu jautājumu izveidots tests.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas, kas ļauj: - raksturot sievietes reproduktīvās orgānu sistēmas anatomiju un fizioloģiju dažādos dzīves periodos; - raksturot galveno uzturvielu – olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku nozīmi sievietes organismam dažādos dzīves periodos; - raksturot vitamīnu un minerālvielu lomu uzturā sievietes organismam dažādos dzīves periodos; - aprakstīt uztura nozīmi grūtniecības un zīdīšanas periodos; - paskaidrot uztura lomu slimību profilaksē un ārstēšanā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: - sniegt rekomendācijas par uztura nozīmi sievietei dažādos dzīves periodos; - sniegt rekomendācijas par uztura nozīmi grūtniecības un laktācijas periodos; - izglītot sievietes, viņas ģimenes locekļus un sabiedrību par reproduktīvās veselības veicināšanas un saglabāšanas jautājumiem.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā students spēs: - izvērtēt uztura nozīmi sievietei dažādos dzīves periodos; - izvērtēt veselīga uztura nozīmi veselības veicināšanā, saglabāšanā un uzturēšanā; - izvērtēt uztura nozīmi grūtniecības un laktācijas periodos; - izveidot racionālu ēdienkarti sievietei dažādos dzīves periodos; - izvērtēt uzturā lietojamos produktus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Z.Zariņš, L. Neimane „ Uztura mācība”, apgāds „Rasa ABC”, 1999.
2I.Vībergas redakcijā „Ginekoloģija”, Nacionālais apgāds, 2013.
3Lekciju materiāls.
Papildus literatūra
1RSU bibliotēkā pieejamie resursi par veselīgu uzturu.
Citi informācijas avoti
1www.pubmed.com