Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lilija Antoņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_312LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģiju, Histoloģija.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi un izpratni par veselības aprūpē iegūtām infekcijām, stiprināt studentu izpratni un interesi par pētniecību šajā jomā, sniegt studentiem priekšstatu par esošiem pētījumiem un inovācijām veselības aprūpē iegūto infekciju profilaksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ar veselības aprūpi saistītās infekcijas slimības. Ar veselības aprūpi saistītu infekciju teorētiskie pamati, veicinošie faktori, epidemioloģija un etioloģija.Lekcijas1.00auditorija
2LR normatīvo aktu sistēma higiēnas un epidemioloģijas kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
3Antibiotiku lietošana un antibiotiku rezistence. Mikroorganismu jutības noteikšana pret antimikrobiskiem līdzekļiem.Lekcijas1.00auditorija
4Epidēmiskais process – sociālekoloģiska sistēma. Epidēmiskā procesa struktūra. Epidemioloģiskā uzraudzība. Epidemioloģiskās uzraudzības uzdevumi. Epidemioloģiskā izmeklēšana.Lekcijas1.00auditorija
5Infekciju slimību epidemioloģijas vēsture. Epidēmiskā procesa raksturojums. Infekcijas pārneses mehānisms. Infekcijas pārneses faktori. Uzņēmīgs organisms. Infekcijas slimību specifiskās profilakses iespējas personāla un pacientu aizsardzībai.Lekcijas1.00auditorija
6Ārstniecības iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāns. Roku higiēna. Ārstniecības iestādes darbinieku personīgā higiēna un ārējais izskats. Darbinieka veselība, veselības pārbaudes un vakcinācija.Nodarbības2.00MITC
7Aseptika. Antiseptika. Sterilizācija. Medicīnisko ierīču, aprīkojuma un materiālu apstrāde ārstniecības iestādē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija. Dezinfekcijas līdzekļu iedalījums. Dezinfekcijas līdzekļu sastāvdaļu īpašības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Ar veselības aprūpi saistītas pneimonijas profilakse. Vadlīnijas un jaunākie pētījumi.Nodarbības1.00MITC
10Ar urīnceļu katetru saistītu infekciju profilakse. Vadlīnijas un jaunākie pētījumi.Nodarbības1.00MITC
11Ar intravaskulāru katetru saistītu infekciju profilakse. Vadlīnijas un jaunākie pētījumi.Nodarbības1.00MITC
12Ķirurģiskās vietas infekciju novēršana. Vadlīnijas un jaunākie pētījumi.Nodarbības1.00MITC
13Prasības izolācijas režīma nodrošināšanai, ja pacientam ir konstatēta aerogēnā, gaisa pilienu vai kontaktu ceļā izplatāma infekcijas slimība vai tās izraisītājs.Nodarbības1.00MITC
14Individuālie aizsardzības līdzekļi infekciju profilaksei ārstniecības iestādē. Individuālo aizsarglīdzekļu lietošana atbilstoši procedūrai vai veicamajam pretepidēmijas pasākumam.Nodarbības1.00MITC
15Infekciju uzraudzības nodrošināšana ārstniecības iestādē. Iekšējās kontroles nodrošināšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem. Referāts par aktuālām problēmām infekciju kontrolē. Kontroldarbi: tiek pārbaudītas studentu zināšanas par iemācīto materiālu. Situācijas uzdevumu risināšana nodarbībās. Vadlīniju analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa beigās mutvārdu eksāmens, kurš sastāv no 2 jautājumiem (eksāmena biļete) eksāmens ietver semestra saturu. Studējošo zināšanu un prasmju vērtēšanai lieto 10 ballu sistēmu, vērtēšanai izmantojot RSU Studiju reglamentā I aprakstīto vērtēšanas sistēmu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zinās epidemioloģijas pamatjautājumus. Zinās infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses pamatus, infekciju kontroles metodes un to pielietojumu un nodrošinājumu ambulatoro un stacionāro pacientu veselības aprūpē, zinās pretepidēmiskā režīma principus un risinājumus.
Prasmes:Pratīs interpretēt infekciju kontrolei atbalstošos politiskos dokumentus. Iegūs prasmes – veikt roku mazgāšanu ar ziepēm un ūdeni, veikt roku higiēnisku dezinfekciju (ar spirtu saturošu līdzekli), veikt roku ķirurģisku dezinfekciju, individuālās aizsardzības līdzekļu uzvilkšanu un novilkšanu.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti attīsta kompetenci: iespēju veiksmīgi darboties infekciju kontroles kontekstā, integrējot un lietojot situācijai atbilstošas prasmes, zināšanas un attieksmi.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Higiēniskā roku dezinfekcijaA - Teorētiskais
2Higiēniskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Higiēniskā roku mazgāšanaA - Teorētiskais
4Higiēniskā roku mazgāšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāA - Teorētiskais
6Individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāA - Teorētiskais
8Individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
9Vienreizlietojamo cimdu uzvilkšana un novilkšanaA - Teorētiskais
10Vienreizlietojamo cimdu uzvilkšana un novilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvijas Republikas ‘’Epidemioloģiskās drošības likums’’
2LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 689
3LR Ministru kabineta noteikumi Nr.104;
4Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Nacionālais apgāds, 2009
5Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale. Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018
6Bennett, Gail.: Infection control compliance guide /Gail Bennett.,Marblehead, MA : HCPro, 2006.xiv, 182 lpp
Papildus literatūra
1Anforderungen and die Hygiene bei der Aufbereitung von medizinprodukten” Robert Koch Institut 2011
2Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008
3Environmental Infection Control Guidelines
4Infection prevention and control in health care
Citi informācijas avoti
1www.icna.co.uk