Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs: Kristaps Circenis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veidot izpratni par izglītības zinātni un praksi, tās vietu un lomu veselības aprūpes sistēmā un veselības aprūpes profesionāļu izglītībā. Iepazīties ar jaunākajām atziņām un teorijām mācību un mācīšanas problemātikā, to lietojumu veselības aprūpes vidē māsu un citu veselības aprūpes profesionāļu izglītībā. Veicināt teorētisko zināšanu pielietojumu praktiskā darbā – gan klīniskā vidē, gan māsu izglītības sistēmā.

Priekšzināšanas

Vispārīgajā psiholoģijā, attīstības psiholoģijā, vispārīgajā pedagoģijā, māszinību teorijās un aprūpes filosofijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izskaidrot jēdzienus un terminoloģiju pedagoģijā, pedagoģiskajā pētniecībā, kas attiecināmi un veselības aprūpes un māsu izglītības praksi. Apzināsies māsas lomu un uzdevumus, kā arī nozīmi māsu izglītības sistēmas pilnveidošanā. Zinās nosaukt un paskaidrot māsu izglītības programmu plānošanas pamatprincipus un reglamentējošos dokumentus. Zinās supervīzijas funkcijas un nozīmi veselības aprūpes sistēmā.

Prasmes

Pratīs identificēt mācīšanās un mācīšanas nepieciešamību veselības aprūpes vidē, spēs noteikt un izvērtēt mācību procesu efektivitāti un pacientu vai studentu mācību sasniegumus. Pratīs formulēt mērķus, uzdevumus un sagaidāmos rezultātus veselības aprūpes izglītībā. Pratīs vadīt grupas nodarbības, izvērtēt grupas mācīšanās vajadzības un specifiku.

Kompetences

Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izstrādāt studiju kursa aprakstu, norises plānu, māszinību (veselības aprūpes) izglītības jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsKristaps Circenis, Adrija Kalviša
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsKristaps Circenis, Adrija Kalviša
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsKristaps Circenis, Gunta Bēta
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsKristaps Circenis
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsKristaps Circenis, Dace Dimza-Džonsa, Dita Raiska
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsDace Dimza-Džonsa, Dita Raiska, Kristaps Circenis