Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Daina Paulovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi un izpratnes veidošanos par esošo normatīvo regulējumu veselības aprūpē – ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem. Medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu, personu datu aizsardzību.

Priekšzināšanas

Filozofija, ētika, personības un saskarsmes psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem, personu datu aizsardzību, medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu. Studentiem būs izveidojusies izpratne par medicīnas tiesībām, to nozīmi sabiedrības dzīves un profesionālās darbības procesos.

Prasmes

Studenti izpratīs profesijas juridiskos aspektus – medicīnas tiesības, t.sk. ārstniecības personu, pacientu tiesības un pienākumus un medicīniskās dokumentācijas lietvedību. Studenti izpratīs piemērojamos tiesību aktus profesionālajā darbībā un situācijās, kas var rasties ikdienas darbā.

Kompetences

Studenti spēs pielietot medicīnas tiesības, izpratīs pacientu tiesības un pienākumus, mācēs aizsargāt personu datus, t.sk. medicīnisko dokumentāciju, kā arī zinās savas kā veselības aprūpes darbinieka tiesības un pienākumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligāts
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligātsDaina Paulovska
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligātsPēteris Ersts