Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Dzintra Vecbaštika
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par veselības aprūpes organizācijas, politikas un finansēšanas jautājumiem Latvijā un pasaulē. Iepazīstināt studentus ar menedžmenta teorētiskiem pieņēmumiem un praktiskām metodēm, to pielietojuma iespējām. Sniegt izpratni par kvalitātes vadības sistēmu veselības aprūpes sistēmā.

Priekšzināšanas

Veselības jēdziens un koncepcija, filozofija un medicīnas ētika, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt veselības aprūpes politiku, Latvijas veselības aprūpes politikas dokumentus. Formulēt un izskaidrot veselības aprūpes finansēšanas sistēmu Latvijā un citās Eiropas valstīs. Definēt Latvijas veselības aprūpes organizatorisko struktūru, veselības aprūpes līmeņus. Spēs aprakstīt vispārējās vadības principu pielietojumu un īpatnības valsts veselības aprūpes sistēmā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs vērtēt Latvijas veselības aprūpes sistēmu dokumentus, prasības prakses kontekstā. Spēs orientēties veselības aprūpes organizatoriskajā struktūrā un tās vadībā.

Kompetences

Spēs pamatot savas un citu veselības aprūpes speciālistu profesionālās darbības robežas veselības aprūpes politiku un tiesību aktu kontekstā; attiecināt dažādus veselības aprūpes politikas dokumentus un tiesību aktus uz konkrētu pacientu/klienta situāciju; analizēt, izvērtēt, sintezēt un veidot ieteikumus par atsevišķiem veselības aprūpes sistēmas aspektiem; analizēt kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipus.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligāts
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligātsDzintra Vecbaštika
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības 5Pirmais līmenisObligātsDzintra Vecbaštika