Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Venta Šidlovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Sociālā farmācija

Mērķis

1. Iegūt zināšanas par veselības aprūpes preču daudzveidību, uzbūvi, uzglabāšanas un realizācijas noteikumiem.
2. Izprast veselības aprūpes preču lomu un nozīmi pacientu aprūpē.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas cilvēka anatomijā, normālajā fizioloģijā, bioloģijā, fizikā un ķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students:
1. Mācēs sistematizēt veselības aprūpes preces.
2. Mācēs klasificēt to asortimentu, pārzinās to izejmateriālu.
3. Spēs atrast sakarību starp uzbūvi, īpašībām, pielietošanu un uzglabāšanu.
4. Spēs aprakstīt konkrētu medicīnisko ierīču darbības teorētiskos principus, spēs aprakstīt atšķirības dažādu ierīču izmantošanai.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students:
1. Pratīs izmantot prasmju sarakstā definētās ierīces.
2. Spēs piemērot un ieteikt individuālam pacientam piemērotākās veselības aprūpes preces – pratīs pareizi izmērīt asinsspiedienu, lietot inhalatorus, krājtelpas, insulīna ievadīšanas ierīces, glikometrus.

Kompetences

1. Spēs izskaidrot un parādīt pacientam medicīnisko ierīču (inhalatoru, insulīna ievadīšanas ierīču, glikometru) lietošanu.
2. Spēs vērtēt pacienta prasmes lietot ierīci pašaprūpei un sniegt rekomendācijas lietošanas uzlabošanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija, FF6MaģistrsObligātsOlga Kiseļova, Dzintra Bernāte, Venta Šidlovska
Farmācija, FFN4MaģistrsObligātsVenta Šidlovska