Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Alina Dūdele
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Sociālā ekonomika

Mērķis

Students gūst zināšanas par veselības ekonomikas zinātnes būtību un pielietojumu, kas balstās uz ekonomikas principu un metožu pielietojumu veselības aprūpes sistēmas plānošanā un vadībā, kā arī veselības sistēmu makroekonomisko nozīmi.

Priekšzināšanas

Ekonomikas pamatzināšanas, analītiskās un grafiku interpretācijas spējas, angļu valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

• Izprast veselības ekonomikas nozīmi un pielietošanu veselības vadības sistēmās.
• Apgūt veselības politikas ekonomiskās analīzes metodes.
• Apgūt mikroekonomikas metožu pielietošanu veselības aprūpes procesu analīzē un plānošanā.
• Izprast veselības sistēmu dalībnieku individuālās uzvedības modeļus un to ietekmējošos faktorus.
• Izprast tirgus faktoru ierobežojošo darbību veselības aprūpes sfērā.
• Izprast pieprasījuma, piedāvājuma un cenu veidošanos veselības aprūpes sektorā.
• Apgūt veselības aprūpes finansēšanas un pakalpojumu apmaksas sistēmu veidošanas ekonomiskos aspektus.

Prasmes

• Analizēt veselības sistēmu ekonomiskos aspektus: resursu ierobežojumu, efektivitāti, produktivitāti u.c.
• Pielietot ražošanas funkciju veselības pakalpojumu piedāvājuma veidošanā.
• Pielietot robežanalīzi veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā.
• Analizēt pieprasījumu veidojošos faktorus veselības aprūpē.
• Analizēt veselības aprūpes pakalpojumu tirgus veidošanos, ierobežoto konkurenci un to ietekmējošos faktorus.
• Analizēt valsts regulācijas būtību un ietekmi uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
• Pielietot izmaksu - ieguvumu analīzi veselības sistēmu plānošanā un vadībā.

Kompetences

• Pielietot ekonomiskas metodes veselības aprūpes sistēmas vadībā un plānošanā.
• Pamatot veselības sistēmu makroekonomisko nozīmību.
• Novērtēt mikroekonomikas modeļus veselības aprūpes procesu analīzē.
• Veikt veselības sistēmu darbības ekonomisko parametru novērtējumu.
• Novērtēt veselības aprūpes finansēšanas sistēmas darbību.
• Novērtēt veselības apdrošināšanas sistēmas uzbūvi un būtību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības vadība, VVMeng 1MaģistrsObligātsOlav Goetz
Veselības vadība, VVM 1MaģistrsObligātsAlina Dūdele