Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Daiga Behmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_006LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadībaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, vvdgatrsu[pnkts]lv, vvdgatrsu[pnkts]lv, +371 67409855
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir nodrošināt teorētiskas un praktiskas zināšanas par mūsdienu veselības aprūpes sistēmu uzbūvi - to mērķiem, uzdevumiem un veidošanas pamatprincipiem, kā arī galvenajām aktualitātēm veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā, vadībā un nodrošināšanā. Studiju kurss ir orientēts uz veselības sistēmu dizainu un veselības politikas veidošanu. Studenti apgūs veselības sistēmu darbības ietvaru, tipus un elementus, kas ir balstīti uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un citu starptautisko organizāciju pieeju un rekomendācijām. Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas studenti izpratīs veselības sistēmu darbības principus, reformu būtību un attīstības tendences.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības aprūpes sistēmu ietvars un elementiLekcijas1.00auditorija
2Veselības aprūpes sistēmu raksturojošo rādītāju analīzeNodarbības1.00auditorija
3Veselības aprūpes sistēmu tipi un to rakturojumsLekcijas1.00auditorija
4Veselības aprūpes sistēmu darbības analīzeNodarbības1.00auditorija
5Veselības aprūpes regulācija, veselības sistēmu dalībnieki, īpašuma formasLekcijas1.00auditorija
6Veselības sistēmu dalībnieku analīzeNodarbības1.00auditorija
7Finansēšanas un pakalpojumu apmaksas sistēmasLekcijas1.00auditorija
8Finansēšanas un pakalpojumu apmaksas sistēmu analīzeNodarbības1.00auditorija
9Veselības aprūpes sistēmu reformu plānošanaLekcijas1.00auditorija
10Veselības aprūpes reformu analīzeNodarbības1.00auditorija
11Veselības aprūpē izmantotās klasifikācijas sistēmas un datu bāzesLekcijas1.00auditorija
12Klasifikāciju sistēmu un datu analīzeNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Patstāvīga literatūras apguve • Informācijas apkopošana un analīze • Uzdevumu rezultātu un patstāvīgā darba rezultātu prezentācija
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktivitāte interaktīvo lekciju laikā 20% • Individuālo un grupu situāciju uzdevumu risināšana nodarbībās 30% • Individuālā darba sagatavošana un prezentācija 50%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Zināt un izprast veselības aprūpes sistēmas, to funkcijas un mērķus; • Zināt un saprast veselības sistēmu pamatelementus: pārvalde; finansēšana, darbaspēka resursi, medikamenti un tehnoloģijas; informācijas un pētniecības joma; pakalpojumu sniegšana; • Identificēt galvenos dalībniekus veselības nozarē un to mijiedarbību; • Zināt un izprast veselības politikas mērķus, principus un procesus; • Analizēt veselības sistēmu tipus un to galvenās iezīmes; • Zināt un izprast veselības finansēšanas un pakalpojumu apmaksas sistēmas, to mijiedarbību ar veselības sistēmu mērķiem.
Prasmes:• Interpretēt veselības politiku un veselības sistēmu mērķus; • Izskaidrot, kā veselības sistēmas tiek organizētas un pārvaldītas; • Izskaidrot dažādu veselības aprūpes organizāciju modeļus; • Izmantot salīdzinošo analīzi dažādu veselības sistēmu novērtēšanā; • Sagatavot priekšlikumus veselības aprūpes sistēmu problēmsituāciju risināšanā.
Kompetences:• Mērķu uzstādīšana veselības politikas un stratēģijas veidošanā; • Spēja piemeklēt dažādus veselības politikas rekomendācijas konkrētiem veselības sistēmu risinājumiem; • Saprast veselības sistēmu nozīmīgumu iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanā un vienlīdzīgas veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Veselības sistēmas pārejas periodā: Latvija, PVO, 2011, tulkots" SPKC, 2012, www.spkc.gov.lv
2Figueras J., McKee M. Health Systems, health, wealth and Societal Well-being. European Observatory (2012), http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/164383/…
3The World Health Report 2000 - Health systems: improving performance, http://www.who.int/whr/2000/en/
4Bohm et al, Five types of OECD healthcare systems: Empirical results of a deductive classification, Health Policy, Volume 113, Issue 3, Pages 258–269, December 2013
5Roberts J. Getting Health Reform Right.: A guide to improving performance and equity. Oxford university press (2008)
6Kutzin J et.al. Implementing Health Financing reform, European Observatory (2010)
Papildus literatūra
1Health Systems Governance in Europe. The Role of European Union Law and Policy, Cambridge University Press, 2010
2Health Systems in Transition (HiT) series, http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/he…
3Heinemann S et al. Managed competition in the Netherlands—A qualitative study; Health Policy, Vol. 109, Issue 2, p113–121;
4Paulus D. et al. Development of a national position paper for chronic care: Example of Belgium, Health Policy, Vol. 111, Issue 2, p105–109;
5Tsiachristas A. Exploring payment schemes used to promote integrated chronic care in Europe, Health Policy, Vol. 113, Issue 3, p296–304
6de Bruin S. Comprehensive care programs for patients with multiple chronic conditions: A systematic literature review, Health Policy, Vol. 107, Issues 2-3, p108–145
Citi informācijas avoti
1http://www.who.int/topics/health_policy/en/
2Health Policy Journal, http://www.hspm.org/hpj.aspx
3Health Policy and Planning, http://heapol.oxfordjournals.org/