Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt teorētiskas un praktiskas zināšanas par mūsdienu veselības aprūpes sistēmu uzbūvi - to mērķiem, uzdevumiem un veidošanas pamatprincipiem, kā arī galvenajām aktualitātēm veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā, vadībā un nodrošināšanā.
Studiju kurss ir orientēts uz veselības sistēmu dizainu un veselības politikas veidošanu. Studenti apgūs veselības sistēmu darbības ietvaru, tipus un elementus, kas ir balstīti uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un citu starptautisko organizāciju pieeju un rekomendācijām. Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas studenti izpratīs veselības sistēmu darbības principus, reformu būtību un attīstības tendences.

Priekšzināšanas

Nav

Rezultāti

Zināšanas

• Zināt un izprast veselības aprūpes sistēmas, to funkcijas un mērķus;
• Zināt un saprast veselības sistēmu pamatelementus: pārvalde; finansēšana, darbaspēka resursi, medikamenti un tehnoloģijas; informācijas un pētniecības joma; pakalpojumu sniegšana;
• Identificēt galvenos dalībniekus veselības nozarē un to mijiedarbību;
• Zināt un izprast veselības politikas mērķus, principus un procesus;
• Analizēt veselības sistēmu tipus un to galvenās iezīmes;
• Zināt un izprast veselības finansēšanas un pakalpojumu apmaksas sistēmas, to mijiedarbību ar veselības sistēmu mērķiem.

Prasmes

• Interpretēt veselības politiku un veselības sistēmu mērķus;
• Izskaidrot, kā veselības sistēmas tiek organizētas un pārvaldītas;
• Izskaidrot dažādu veselības aprūpes organizāciju modeļus;
• Izmantot salīdzinošo analīzi dažādu veselības sistēmu novērtēšanā;
• Sagatavot priekšlikumus veselības aprūpes sistēmu problēmsituāciju risināšanā.

Kompetences

• Mērķu uzstādīšana veselības politikas un stratēģijas veidošanā;
• Spēja piemeklēt dažādus veselības politikas rekomendācijas konkrētiem veselības sistēmu risinājumiem;
• Saprast veselības sistēmu nozīmīgumu iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanā un vienlīdzīgas veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Valts Ābols, Aigars Miezītis
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Valts Ābols, Aigars Miezītis
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Valts Ābols, Aigars Miezītis
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Valts Ābols, Aigars Miezītis
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Valts Ābols, Aigars Miezītis, Margarita Želve, Jānis Misiņš
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Valts Ābols, Aigars Miezītis
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Jānis Misiņš, Daiga Šļahota
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Jānis Misiņš, Daiga Šļahota
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Jānis Misiņš, Daiga Šļahota
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Jānis Misiņš, Margarita Želve
Rehabilitācija1MaģistrsObligātsElīna Miteniece, Daiga Behmane, Margarita Želve
Sabiedrības veselība2MaģistrsIerobežota izvēle
Veselības vadība1MaģistrsObligātsElīna Miteniece, Daiga Behmane, Margarita Želve
Veselības vadība1MaģistrsObligātsElīna Miteniece, Daiga Behmane, Margarita Želve
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Jānis Misiņš, Margarita Želve
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Jānis Misiņš, Margarita Želve
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Jānis Misiņš, Baiba Strautmane, Margarita Želve
Rehabilitācija1MaģistrsObligāts
Sabiedrības veselība2MaģistrsIerobežota izvēleDaiga BehmaneElīna Miteniece,
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Elīna Miteniece
Veselības vadība1MaģistrsObligāts
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Jānis Misiņš, Margarita Želve, Baiba Strautmane
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane, Jānis Misiņš, Margarita Želve, Baiba Strautmane
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija1MaģistrsObligāts
Rehabilitācija1MaģistrsObligātsJānis Misiņš, Baiba Strautmane, Daiga Behmane, Margarita Želve
Sabiedrības veselība2MaģistrsIerobežota izvēleDaiga Behmane
Veselības vadība1MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Veselības vadība1MaģistrsObligātsJānis Misiņš, Baiba Strautmane, Daiga Behmane, Margarita Želve
Veselības vadība1MaģistrsObligātsJānis Misiņš, Baiba Strautmane, Daiga Behmane, Margarita Želve
Veselības vadība1MaģistrsObligāts