Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Voldemārs Arnis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Apgūt fizisko vingrinājumu pielietošanu fiziskās sagatavotības paaugstināšanā, veselības nostiprināšanā un dažādu slimību profilaksē dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem.

Priekšzināšanas

Anatomija, sporta fizioloģija, sporta bioķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Apraksta un skaidro veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei izmantojamos vingrinājumus; veselības sporta vēsturi un attīstību 20. un 21. gadsimtā; nosauc veselības sporta un sacensību sporta galvenās funkcijas; uzskaita un klasificē veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus; definē jēdzienus ‘veselība’, ‘veselīgs dzīvesveids’, ‘sports’, ‘veselības sports’; nosauc galvenos faktorus, no kuriem atkarīga cilvēka veselība; pamato fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanai; formulē aptaukošanās cēloņus un negatīvo ietekmi uz cilvēku organismu, fiziskās slodzes nozīmi un fizisko vingrinājumu pielietošanu aptaukošanās novēršanā; izklāsta fizisko vingrinājumu pielietošanu dažādu slimību profilaksē; izskaidro dažādu vingrinājumu nozīmi klienta mērķu sasniegšanai; raksturo bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifiku; izklāsta fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem; pastāsta par fiziskām aktivitātēm sportistiem ar veselības novirzēm un veselības stāvokļiem, kādos sporta veidos nodarbības ir aizliegtas; interpretē veselību veicinošā treniņa pamatprincipus, to pielietošanu veselības sporta nodarbībās.

Prasmes

Izmanto aerobos, spēka un muskuļu stiepšanas vingrinājumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei; izvēlas un iesaka piemērotākos vingrinājumus, slodzes apjomu un intensitāti, dažādus nodarbību veidus; sastāda vienkāršu veselības sporta treniņa programmu dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus.

Kompetences

Izstrādā rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus; izglīto klientus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS2Pirmais līmenisObligāts