Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Ekonomikas teorija

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par veselības tehnoloģiju novērtēšanu un to nozīmi veselības aprūpes sistēmas resursu plānošanā un efektīvā izlietošanā. Kurss balstīts uz pierādījumiem balstītas medicīnas principiem un to realizāciju lēmumu pieņemšanā par veselības aprūpes resursu ieguldījumu. Kursa ietvaros studenti apgūs veselības tehnoloģiju novērtēšanas metodes, veiks praktisku tehnoloģiju klīnisko un ekonomisko novērtēšanu, apgūs rezultātu interpretāciju un analīzi.

Priekšzināšanas

Ekonomikas pamatzināšanas

Rezultāti

Zināšanas

• Izprast veselības tehnoloģiju novērtēšanas principus un konceptuālos jautājumus
• Izprast veselības tehnoloģiju novērtēšanas nozīmi, izaicinājumus un nākotnes perspektīvas
• Apgūt veselības tehnoloģiju novērtēšanas metodes un to pielietojumu izmaksu efektīvas veselības sistēmas veidošanā
• Formulēt sistēmisku un kritisku pieeju veselības tehnoloģiju novērtēšanā

Prasmes

• Izvēlēties un pielietot konkrētas novērtēšanas metodes
• Veikt tehnoloģiju klīniskās efektivitātes novērtēšanu
• Aprakstīt un izmērīt tehnoloģiju klīnisko rezultātu
• Identificēt, izmērīt un novērtēt ar tehnoloģiju saistītās izmaksas
• Veikt veselības tehnoloģiju salīdzinošo analīzi
• Novērtēt veselības tehnoloģiju izmaksu efektivitāti un aprēķināt izmaksu efektivitātes pieauguma koeficientu

Kompetences

• Pamatot sistēmiskas pieejas nepieciešamību veselības tehnoloģiju novērtēšanā un tās nozīmi lēmumu pieņemšanā veselības aprūpē
• Pamatot veselības tehnoloģiju nozīmību veselības aprūpes sistēmas efektivitātes paaugstināšanā
• Pamatot konkrētu veselības ekonomikas metožu izvēli un pielietošanu
• Kritiski novērtēt konkrētu veselības tehnoloģiju pielietošanas nepieciešamību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība3MaģistrsIerobežota izvēle
Sabiedrības veselība2MaģistrsIerobežota izvēle
Veselības vadība2MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Veselības vadība2MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Veselības vadība2MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Veselības vadība2MaģistrsObligātsDaiga Behmane