Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Signe Subatniece
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Mērķis ir veicināt zināšanu un prasmju apguvi veselības veicināšanas darbam izglītības iestādēs, tā papildinot topošo sabiedrības veselības speciālistu kompetences sabiedrības veselības veicināšanā.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas sabiedrības veselībā, ētikā, psiholoģijā, veselības veicināšanā un profilaksē, pedagoģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti apgūs zināšanas par skolēnu veselību ietekmējošiem faktoriem un veselības veicināšanas virzieniem skolā, skolotāja, psihologa, sociālā pedagoga iespējām un funkcijām skolēnu veselības veicināšanā, veselības izglītības saturu un tā īstenošanu mācību procesā.

Prasmes

Studenti apgūs prasmes veselības veicināšanas un veselības izglītības īstenošanai skolā (mācību metožu, paņēmienu pielietošana mācību procesā un ārpusstundu pasākumos: projekta metode un darbs, mijiedarbības metodes; zināšanu un prasmju vērtēšana).

Kompetences

Topošie sabiedrības veselības speciālisti spēs profesionāli sekmēt skolas vecuma bērnu veselību, izmantojot dažādas pedagoģiskās iespējas, kā arī sekmēt sadarbību starp skolu un ģimenēm, valstiskām un nevalstiskām institūcijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība7BakalaursIerobežota izvēle