Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Anita Villeruša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītas veselības veicināšanas politikas un prakses īstenošanā dažādu ar veselīgu dzīvesveidu saistītu problēmu risināšanai.

Priekšzināšanas

pamatjautājumi veselības veicināšanā, veselības izglītībā, vides un sabiedrības veselībā, kā arī jāorientējas aktuālākajās politiskajās tendencēs.

Rezultāti

Zināšanas

Aprakstīt veselības veicināšanas politikas un prakses veidošanas principus, nosaukt atbalstošos starptautiskos un valsts tiesiskos aktus, veselības veicināšanā pielietotās stratēģijas. Atpazīs dažādu politisku un sociālekonomisku aspektu klātbūtni veselības veicināšanas politikā un praksē. Zinās nosaukt veselības veicināšanas politiku atbalstošos dokumentus.

Prasmes

Students spēs savākt un izanalizēt datus, lai parādītu dažādas veselības veicināšanā risināmas problēmsituācijas, pratīs izvēlēties un pamatot labāko stratēģiju veselības veicināšanas problēmas risināšanai un projektēt tās īstenošanu dažādās vidēs; pratīs izstrādāt indikatorus veselības veicināšanas procesa, īstermiņa un ilgtermiņa rezultātu novērtēšanai.

Kompetences

Izveidot programmu un izvēlēties stratēģiju dažādu ar veselīgu dzīvesveidu saistīto problēmu risināšanai. Pratīs interpretēt veselības veicināšanu atbalstošos politiskos dokumentus un veselības veicināšanas programmās iegūtos rezultātus, argumentēti integrēs Eiropas iniciatīvas Latvijas veselības veicināšanas politikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība3MaģistrsObligātsAnita Villeruša
Sabiedrības veselība2MaģistrsObligātsInese Gobiņa
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība2MaģistrsObligātsInese Gobiņa