Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Maruta Hoferte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par dažādiem vingrošanas veidiem, to iedarbību uz kustību balsta aparātu, muskuļiem un sirds asinsvadu sistēmu, to nozīmi veselības nostiprināšanā dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem.

Priekšzināšanas

Ieteicamas priekšzināšanas fiziskajās aktivitātēs, bet var arī zināšanas iegūt mācību procesa laikā, ja tādu nav bijis iepriekš.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās un spēs:
• Nosaukt veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei izmantojamos vingrinājumus;
• definēt jēdzienus veselība, veselīgs dzīves veids, veselības sports;
• nosaukt galvenos faktorus, no kuriem atkarīga cilvēka veselība;
• zināt fiziskās slodzes nozīmi un fizisko vingrinājumu pielietošana aptaukošanās novēršanai;
• gūs ieskatu kā pielietot dažādus fiziskos vingrojumus pie dažādām veselības problēmām un uzlabot pacienta veselības stāvokli;
• nosaukt un aprakstīt dažādus veselību veicinošus fitnesa veidus;
• zināt metodisko norādījumu nozīmi pareizai vingrojumu izpildei;
• formulēt dažādu vingrošanas veidu ietekmi uz cilvēka veselību;
• uzskaitīt un klasificēt veselības vingrošanas veidus;
• definēt jēdzienus – Pilates, Joga, Body Art, Fitball, Nūjošana, u.c.;
• nosaukt galvenos faktorus, no kā atkarīga cilvēka veselība;
• raksturot treniņu slodzi katrā no piedāvātiem vingrošanas veidiem;
• izskaidrot atsevišķo vingrošanas veidu pielietošanu veselības profilaksē;
• atlasīt katram klientam piemērotus vingrošanas veidus;
• izskaidrot fizisko aktivitāšu veidu īpatnības senioriem;
• interpretēt veselības vingrošanas veicinošā treniņa pamatprincipus.

Prasmes

Apguvuši šo studiju kursu, studenti:
• pratīs izmantot spēka, līdzsvara, muskuļu stiepšanas, aerobos vingrinājumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei;
• pratīs īsi aprakstīt dažādu vingrošanas veidu vingrojumus;
• spēs izanalizēt jaunus vingrojumus un tos pareizi pielietot pie atsevišķām veselības problēmām;
• pratīs sastādīt vienkāršu veselības vingrošanas treniņa programmu un to ieteikt dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem;
• pratīs izmantot lielās vingrošanas bumbas, līdzsvara virsmas, mazās vingrošanas bumbas, nūjas, hanteles, vingrošanas auklas;
• mācēs kontrolēt savu muskuļu darbu, dozēt slodzi;
• pratīs atlasīt un ieteikt katram pacientam piemērotus vingrinājumus un fizisko aktivitāšu veidus;
• radīs izpratni par slodzes un uztura līdzsvaru svara regulēšanā un tā mazināšanā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs guvuši ieskatu par veselības vingrošanas nozīmi cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā ar dažādu vingrošanas veidu palīdzību. Mācēs izprast, kas vairāk nepieciešams katram cilvēkam individuāli.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF6MaģistrsIerobežota izvēleGints Peleckis
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsIerobežota izvēleGints Peleckis
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF5MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF5MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsIerobežota izvēle