Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ivars Vanadziņš
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vides zinātne

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem jaunākos atzinumus par vides kvalitātes rādītājiem un to novērtēšanas principiem, jaunāko likumdošanā vides kvalitātes nodrošināšanas jomā; veidot praktiskās iemaņas vides kvalitātes datormodelēšanā.

Priekšzināšanas

Praktiskie un teorētiskie pamatprincipi ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, fizioloģijā, arodveselībā un darba medicīnā.

Rezultāti

Zināšanas

Apgūstot studiju kursu, students zinās:
• atrast un paskaidrot LR Vides likumdošanā noteiktās normatīvu prasības;
• uzskaitīt un aprakstīt vides piesārņojuma modelēšanas metodes un principus;
• paskaidrot datormodeļu praktisku pielietošanu, izteikties par to nozīmi sabiedrības veselības nodrošināšanā.

Prasmes

Apgūstot studiju kursu, students pratīs:
• veikt trokšņa mērījumus vidē, un apstrādāt iegūtos datus ar datorprogrammu veicot modelēšanu;
• izvērtēt un interpretēt iegūtos datus un to atbilstību LR normatīvo tiesību aktu prasībām;
• identificēt piesārņojuma avotus;
• noteikt galvenos piesārņotājkomponentus, analizēt un prognozēt to ietekmi uz vidi;
• ar datormodeļu palīdzību noskaidrot un plānot kā piesārņotājvielu apjoms, fizikālie komponenti ietekmē to izkliedi un koncentrāciju.

Kompetences

Apgūstot studiju kursu, students iegūs kompetenci un:
• spēs analizēt esošo vides kvalitātes stāvokli;
• spēs prognozēt konkrētas saimnieciskās darbības ietekmi uz vides kvalitāti;
• spēs izvēlēties piemērotus pasākumus un risinājumus vides kvalitātes uzlabošanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība3MaģistrsIerobežota izvēle