Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Sabīne Grīnberga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi; Medicīnas tehnoloģijas
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Apgūt pamatzināšanas vides un arodveselībā. Iegūt praktiskās iemaņas kā zināšanas pielietot veselības uzturēšanā un slimību profilaksē.

Priekšzināšanas

Ķīmijā, fizikā, bioloģijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Izprast un izskaidrot:
- vides faktoru ietekmi uz cilvēka veselību un piesārņojuma mazināšanas iespējas;
- darba vides riska faktoru mazināšanas iespējas.

Prasmes

Atpazīt:
- izplatītākos vides faktorus, kas var izraisīt vides slimības;
- darba vides riska faktorus, kas var ietekmēt nodarbināto un pacientu veselību.

Kompetences

Piedalīties dabas un darba vides faktoru ietekmes mazināšanas pasākumos savā darba vietā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO2BakalaursObligāts