Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Līga Ēriksone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Izskaidrot vides un veselības mijiedarbību, mikroorganismu attīstības likumsakarības un saistību ar apkārtējo vidi, izprast kaitīgo faktoru ietekmi uz indivīdu.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, ekoloģijā, fīzikā, ķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs nosaukt galvenos inficēšanās riskus un izsargāšanās iespējas profesionālajā darbībā saskarē ar klientu.

Prasmes

Pratīs formulēt un diskutēt par vides piesārņojuma radītajām sekām.

Kompetences

Izpratīs vides uzdevumu – ekoloģisko problēmu risināšanu, lai novērstu vides pārsārņojumu, saglabātu cilvēku veselību, darba spējas un pagarinātu mūža ilgumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsLelde Atvara