Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Anita Gauruča
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Mācīt Pilates vingrinājumus dažādiem sagatavotības līmeņiem ar un bez inventāra, stiepšanās un ķermeņa muskuļu tonizēšanas vingrinājumu metožu teoriju, praktiskās prasmes un iemaņas iesācējiem, vidējam un augstas sagatavotības līmenim. Veikt miofasciālas relaksācijas vingrinājumu apmācību ar inventāru.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, biomehānika, psiholoģija un pedagoģija; kustību kultūra; vingrošanas pamati un terminoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās Pilates, stiepšanās un ķermeņa muskuļu tonizēšanas vingrinājumu metodes un to teoriju; trenera profesionalitātes aspektus; Pilates, MFR, stiepšanās un ķermeņa muskuļu tonizēšanas vingrinājumu izpildīšanas tehniku; veselības vingrošanas nodarbības plānošanas un sastādīšanas pamatus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs tehniski korekti izpildīt Pilates, stiepšanās un ķermeņa muskuļu tonizēšanas pamata vingrinājumus; metodiski pareizi vadīt Pilates, MFR, stiepšanās un ķermeņa muskuļu tonizēšanas nodarbības, vai tās sintezēt un dozēt slodzi; korekti labot klientu kļūdas un kontrolēt vingrinājumu izpildīšanas tehniku; sastādīt dažādas nodarbību programmas atkarībā no izvēlētā mērķa, grupas sagatavotības vai izmantojamā inventāra nodarbībā.

Kompetences

Vingrinājumu metodes: Pilates, MFR, stiepšanās un ķermeņa muskuļu tonizēšanas nodarbību teorija, veselības vingrošanas nodarbības vadīšana: atbilstoša ievada daļa; kustību izpildīšanas tehnika; loģiska vingrinājumu secība vingrinājumu programmā, korekta kļūdu labošana.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists4Pirmais līmenisIerobežota izvēleRudīte Skroderēna