Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Maruta Hoferte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.04.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_122LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Maruta Hoferte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Apgūt zināšanas par fizisko aktivitāšu nepieciešamību grūtniecības laikā un fiziskās sagatavotības nozīmi dzemdībās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
4Elpošanas tehniku apguve dzemdību procesa vieglākai norisei.Nodarbības1.00auditorija
5Kontrindikācijas vingrošanai grūtniecības laikā.Nodarbības1.00auditorija
6Vingrojumu specifika un vingrošanas stunda 1., 2., 3. grūtniecības trimestrī.Nodarbības1.00auditorija
7Vingrošana kopā ar partneri un tās nozīme dzemdību norisē.Nodarbības1.00auditorija
9Augļa tūpļa guļa un metodes tās korekcijai.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students veic patstāvīgo mājas darbu, izmantojot jaunākos zinātniskos pētījumus.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: Nodarbību ieskaite. Praktiskā pārbaude, novadot vingrošanas kompleksu atsevišķos trimestros un zinot to specifiku.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās un spēs: - pastāstīt par fizisko vingrojumu ietekmi un nozīmi grūtniecības laikā un pēc dzemdībām; - nosaukt fizioloģiskās izmaiņas sievietes organismā grūtniecības laikā; - atpazīt un koriģēt kustību balsta aparāta izmaiņas grūtniecēm; - uzskaitīt nosacījumus, kas jāņem vērā, vadot grūtnieču vingrošanu; - nosaukt, kādu simptomu gadījumā jāpārtrauc grūtnieču vingrošana; - formulēt kontrindikācijas grūtnieču vingrošanai un pēcdzemdību vingrošanai; - izklāstīt pozas un vingrojumus dzemdību laikā; - pamatot vīra nozīmi dzemdību procesa veiksmīgai gaitai; - izskaidrot, kas ir aktīvās dzemdības un to priekšrocības; - raksturot ūdens vingrošanas lomu dzemdību sagatavošanā un dzemdības ūdenī; - aprakstīt pēcdzemdību periodu; - definēt pēcdzemdību perioda vingrošanas nozīmi un kontrindikācijas.
Prasmes:Apguvuši šo kursu, studenti: - pratīs izmantot speciālos vingrojumus veselības nostiprināšanai grūtniecības laikā un pēc dzemdībām; - mācēs lietot tos vingrojumus, kas uzlabo pašsajūtu sievietei grūtniecības laikā; - spēs noskaidrot nepareizu stāju grūtniecei un veikt stājas korekciju; - pratīs izmantot apgūtās speciālās elpošanas tehnikas dzemdību procesa veiksmīgai norisei; - spēs izmantot dažādus relaksācijas veidus, ko pielietot grūtniecības laikā un dzemdībās; - gūs izpratni par Kegel vingrojumiem un to pielietošanu praksē; - spēs izveidot savu vingrojumu programmu – vēdera muskulatūras, kāju, roku, krūšu un muguras muskuļu stiprināšanai; - izskaidros elpošanas tehnikas dzemdībās un mācēs tās pielietot savām un klientu vajadzībām; - spēs atklāt Diastasis recti un koriģēt to ar speciāliem vingrojumiem; - mācēs izskaidrot vingrošanas pamatprincipus dažādos grūtniecības trimestros; - spēs īsi aprakstīt augļa tūpļa guļu un to koriģējošos vingrojumus; - pratīs izmantot pareizos vingrojumus sievietēm pēc dzemdībām un ķeizargrieziena; - mācēs izveidot nelielu vingrojumu programmu mātei kopā ar bērnu.
Kompetences:Apgūstot doto vielu, studenti varēs to pielietot sava bērna gaidīšanas laikā, kā arī ieteikt saviem pacientiem, ko var un ko neiesaka grūtniecēm bērna gaidīšanas periodā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Apinis P. Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. -Rīga, SIA Nacionālais Medicīnas apgāds, 1998.
2Fenvika E. Māte un bērns. Ilustrēta medicīnas enciklopēdija, -Rīga, Jumava, 1998.
3Shriver E.K. Motor Activities, Training Programme /Washington, 1996.
4Ķīle-Pipaste M., R.N., S.C.M. Grāmata topošai mātei \ Zvaigzne ABC.
5Kitzinger S. The New Pregnancy and Childbirth. Penguin Books, London, 1989.