Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Rudīte Skroderēna
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta teorija un vēsture

Mērķis

Apgūt nepieciešamās prasmes un zināšanas, atbilstošas terminoloģijas lietošanā, vadot un aprakstot dažādus vingrojumus, vingrojumu kompleksus.

Priekšzināšanas

Anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

• pastāstīt par vingrošanas pielietošanu veselības nostiprināšanā;
• raksturot vingrošanas uzdevumus un metodiskās īpatnības;
• nosaukt vingrošanas terminoloģijas pamatprincipus;
• definēt, kas ir termins, terminoloģija;
• nosaukt vingrojumu terminoloģiskā pieraksta noteikumus;
• nosaukt fiziskās slodzes regulēšanas pamatprincipus, vadot vingrojumu kompleksu;
• paskaidrot vingrojumu pareizu izpildi un nosaukt raksturīgākās kļūdas, izpildot vingrojumus;
• parādīt un nosaukt plaukstu, taisnu roku un saliektu roku, stāju, sēdus, guļus stāvokļu un balstu terminoloģiju.

Prasmes

• izskaidrot pareizu vingrojumu izpildi;
• pielietot atbilstošu terminoloģiju savā praksē vadot vingrošanas kompleksus;
• aprakstīt vingrojumus un sastādīt vingrojumu kompleksus, ievērojot vingrojumu terminoloģiskā pieraksta noteikumus;
• pielietot vingrojumus un to variācijas dažādos sākuma stāvokļos.

Kompetences

Lietot atbilstošus terminus, vadot vingrošanas nodarbības, izskaidrot vingrojumu pareizu izpildi, aprakstīt vingrojumus, atbilstoši vingrojumu apraksta noteikumiem, izveidot vingrojumu programmas, ievērojot fiziskās slodzes regulēšanas pamatprincipus un mērķus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS2Pirmais līmenisObligāts