Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Līga Henke

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_023LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Farmācijas ķīmijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, kā arī atsevišķu slimību simptomātikā.
Mērķis:
Veicināt pamatzināšanu apguvi vispārīgajā, speciālajā un klīniskajā farmakoloģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārīgā farmakoloģija (medikamentu farmakokinētikas un farmakodinamikas apskats).Nodarbības1.00auditorija
2Aferento inervāciju ietekmējošo medikamentu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
3Holinopozitīvie un holinonegatīvie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
4Adrenopozitīvie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
5Adrenonegatīvie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – vispārīgās un speciālās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala pārbaudījums – eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus atpazīt farmakoloģisko grupu preparātus, aprakstīt to darbības mehānismus un indikācijas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izdarīt zāļu izvēli, izvērtējot to efektivitāti un nekaitīgumu, spēs izskaidrot medikamentu darbības mehānismus, lietošanas īpatnības. Pratīs novērtēt medikamentozās terapijas lomu veselības aprūpes organizēšanā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izmantot teorētiskās pamatzināšanas farmakoloģijā, spēs aprakstīt farmakoloģiskos grupu preparātus, patstāvīgi analizēt un interpretēt profesionālu informāciju par medikamentiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. 4. Izdevums, ZIC, 2011
2Receptūra un farmakoloģija. Mācību līdzeklis profesora I.Purviņa redakcijā – Rīga, RSU, 2008 – 168 lpp.
3Lekciju materiāls RSU E-studijas