Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Artūrs Ozoliņš

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_006LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Artūrs Ozoliņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, bioķīmijā, pamata zināšanas patoloģiskajā fizioloģijā.
Mērķis:
Nodrošināt studentu apmācību, kas ļauj apgūt vispārējās ķirurģijas zināšanas un prasmes par sekojošām tēmām: aseptika un antiseptika, asiņošanas tipi un asiņošanas kontroles metodes, asins sastāvdaļas un aizvietojošā transfūzija, brūču dzīšana un brūču ārstēšana, anestēzijas un intensīvās aprūpes pamati vispārējā ķirurģijā, ķirurģiskās infekcijas ārstēšanas principi, biežākās ķirurģiskās saslimšanas un traumu ārstēšanas principi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ķirurģiska slimību ārstēšana. Ķirurģiskās ārstēšanas riski. Stacionārā iegūtas infekcijas, to formas un profilakse. Ķirurģiskā operācija, to veidi. Operācijas etapi. Šuvju veidi.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Traumatiski bojājumi. Galvaskausa traumas. Krūšu kurvja traumas. Vēdera dobuma orgānu traumatiski bojājumi. "Akūts vēders" – saslimšanas, diagnostika, ārstēšanas principi.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Asiņošana, tās apturēšana. Asins pārliešanas principi. Brūces. Brūču dzīšana. Ārstēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
4Ķirurģiskā infekcija, klasifikācija, simptomātika, ārstēšanas pamatprincipi. Sepsis. Anaerobās ķirurģiskās infekcijas.Lekcijas1.00auditorija
5Onkoloģisko saslimšanu ķirurģijas principi. Modernie ķirurģijas attīstības virzieni.Lekcijas1.00auditorija
6Aseptikas un antiseptikas metožu pielietojums stacionārā iegūtu infekciju profilaksei. Operācijas lauka apdare. Personāla sagatavošanās operācijai. Profilaktiska un ārstnieciska antibiotiķu izmantošana ķirurģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Vaļēji bojājumi. Brūces. Brūču dzīšana, ārstēšana. Pārsēji. Tetanus, rabies ārkārtas profilakse. Ķirurģisko brūču infekcija; klasifikācija, ārstēšanas metodes. Slēgti bojājumi – sasitumi, izmežģījumi, lūzumi. Slēgti galvaskausa, mugurkaula bojājumi. Politraumas jēdziens.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Slimnieku sagatavošana operācijai. Anestēzijas principi. Reģionārā un vietējā anestēzija. Ķirurģiskā operācija. Pēcoperācijas periods. Intensīvās terapijas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Ķirurģiskā infekcija. Vietējie un vispārējie simptomi un ārstēšanas principi. Ādas un mīksto audu strutainās saslimšanas. Vispārējā ķirurģiskā infekcija – sepsis, kompleksās ārstēšanas principi. Trombozes, embolijas un to sekas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Akūts vēders. Vēdera dobuma orgānu traumatiski bojājumi. Biežākās vēdera dobuma orgānu akūtās ķirurģiskās saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa apguves gaitā, pēc pamatelementu apgūšanas, patstāvīgam darbam tiek piedāvāta atsevišķu klīnisko gadījumu izpēte (pacientu intervēšana, slimības vēsture, līdzdalība ķirurģiskās ārstēšanas procesos).
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklētas/noklausītas lekcijas, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa rezultātā students iegūst vispārējas zināšanas un izpratni sekojošās tēmās: pacientu ārstēšanas process ķirurģiskajā nodaļā, infekciju kontroles pamatprasības, aseptikas un antiseptikas līdzekļi un to lietošana praktiskajā darbā, asiņošana un tās kontrole, sagatavošanās transfūzijai, brūču dzīšana un brūču aprūpe, ķirurģiskās infekcijas iemesli, akūtās abdominālās ķirurģiskās saslimšanas, biežākās ķirurģiskās saslimšanas un traumu ārstēšana.
Prasmes:Students apgūst sekojošas praktiskās iemaņas: brūču pārsiešana, roku sagatavošana un apstrāde pirms ķirurģiskas operācijas, roku higiēna ķirurģiskajā nodaļā, ģērbšanās pirms operācijas, aseptikas un antiseptikas nodrošināšana, izmanto asiņošanas apturēšanas pagaidu metodes, nosaka asins grupu, pārvalda asins komponentu transfūzijas procesu, novērtē pacienta stāvokli un nodrošina pirmo palīdzību pacientam ar traumu un akūtās situācijās.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt brūces, to dzīšanu; izprast biežāko asiņošanu iemeslus, ieteiktp asākumus/līdzekļus asiņošanas apturēšanai un pārzinās asiņu preparātu pārliešanas norisi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ķirurģija. J. Gardovska red. 2.izd. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2013
2Lawrence P.F., Bell R.M. Dayton M.T., Ahmed M.I. Essentials of General Surgery. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012
3Tjandra J., Clunie G.J.A., Kaye A., Smith J. Textbook of Surgery 3rd ed. Wiley-Blackwell, 2006
4Gostishchev V.K. General Surgery Moscow: Geotar-Media, 2006
Papildus literatūra
1Quick C.R.G. Essential Surgery: Problems, Diagnosis and Management 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2013
2Browse N.L., Black J., Burnand K., Thomas W. An Introduction to the Symptoms and Signs of Surgical Disease. 5th ed. London: Hodder Arnold 2010
Citi informācijas avoti
1E-studijās ievietotie materiāli un ievietoto tīmekļa saikņu saturs.