Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Mihails Haļitovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ķīmija; Medicīnas ķīmija

Mērķis

sniegt īsu ievadu ķīmiskajā termodinamikā, līdzsvara teorijā, ūdens un šķīduma teorijā, elektroķīmijā, kinētikā un katalīzē.

Priekšzināšanas

vidusskolas ķīmijas un fizikas programmas.

Rezultāti

Zināšanas

studenti spēs izskaidrot, kāpēc norit ķīmiskās reakcijas un kā to ātrumi ir izmaināmi; spēs aprakstīt, kas ir ķīmiskais līdzsvars un kā to var bīdīt; kāpēc un kā elektrolīti disociē; kā šķīdumiem piemīt kolligatīvās īpašības un kā tās var matemātiski aprakstīt; kas ir buferšķīdumi un kā tie uztur nemainīgu ūdeņraža jonu koncentrāciju; kā rodas elektroķīmiskās parādības un potenciāli.

Prasmes

studenti pielietos ķīmiskos principus līdztekus fizikāliem principiem, lai izskaidrotu šūnās notiekošos procesus, tādus kā elektrisko lādiņu pārnese, enerģijas transformācija, informācijas transdukcija.

Kompetences

studenti analizēs un apspriedīs tādus fundamentālus jautājumus kā elektronu pārneses reakcijas un protonu pārneses reakcijas ir būtiskas aerobajā un fotosintētiskajā dzīvībā; kā ūdeņraža saites ir svarīgas proteīnu trīsdimensionālās struktūrās, kā arī nukleīnskābju komplementaritātē.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsMihails Haļitovs
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsEduards Baķis, Līga Prieciņa, Mihails Haļitovs
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsMihails Haļitovs