Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Mihails Haļitovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.04.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_020LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Ķīmija; Medicīnas ķīmijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Mihails Haļitovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
vidusskolas ķīmijas un fizikas programmas.
Mērķis:
sniegt īsu ievadu ķīmiskajā termodinamikā, līdzsvara teorijā, ūdens un šķīduma teorijā, elektroķīmijā, kinētikā un katalīzē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ķīmiskā termodinamika.Lekcijas1.00auditorija
2Ķīmiskais līdzsvars.Lekcijas1.00auditorija
3Šķīdumu koligatīvās īpašības.Lekcijas1.00auditorija
4Elektrolītiskā disociācijas teorija.Lekcijas1.00auditorija
5Buferējošie maisījumi.Lekcijas1.00auditorija
6Ķīmiskā kinētika. Katalīze.Lekcijas1.00auditorija
7Elektroķīmiskie principi.Lekcijas1.00auditorija
8Kompleksie savienojumi.Lekcijas1.00auditorija
9Šķīdumu koncentrācijas un to aprēķini.Nodarbības1.00laboratorija
10Redoks sistēmu īpašības.Nodarbības1.00laboratorija
11Permanganometrija.Nodarbības1.00laboratorija
12Ķīmiskā līdzsvara eksperimentālās studijas.Nodarbības1.00laboratorija
13Buferšķīdumu eksperimentālas studijas.Nodarbības1.00laboratorija
14Ķīmiskās reakcijas ātruma eksperimentālās studijas.Nodarbības1.00laboratorija
15Katalīzes eksperimentālas studijas.Nodarbības1.00laboratorija
16Komplekso savienojumu īpašības.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti raksta referātus par tēmām kursa aprakstā, analizē teorētiskus jautājumus, kā arī risina uzdevumus par šķīdumu koncentrāciju, pH, pOH, kā arī reakciju ātrumu aprēķiniem.
Vērtēšanas kritēriji:
regulāri kontroldarbi, kolokvijs un noslēguma eksāmens rakstiskā formā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:studenti spēs izskaidrot, kāpēc norit ķīmiskās reakcijas un kā to ātrumi ir izmaināmi; spēs aprakstīt, kas ir ķīmiskais līdzsvars un kā to var bīdīt; kāpēc un kā elektrolīti disociē; kā šķīdumiem piemīt kolligatīvās īpašības un kā tās var matemātiski aprakstīt; kas ir buferšķīdumi un kā tie uztur nemainīgu ūdeņraža jonu koncentrāciju; kā rodas elektroķīmiskās parādības un potenciāli.
Prasmes:studenti pielietos ķīmiskos principus līdztekus fizikāliem principiem, lai izskaidrotu šūnās notiekošos procesus, tādus kā elektrisko lādiņu pārnese, enerģijas transformācija, informācijas transdukcija.
Kompetences:studenti analizēs un apspriedīs tādus fundamentālus jautājumus kā elektronu pārneses reakcijas un protonu pārneses reakcijas ir būtiskas aerobajā un fotosintētiskajā dzīvībā; kā ūdeņraža saites ir svarīgas proteīnu trīsdimensionālās struktūrās, kā arī nukleīnskābju komplementaritātē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A. Rauhvargers. „Vispārīgā ķīmija”, Rīga, „Zinātne”, 1996.
2I. Kazuša, Ā. Kaksis. „Vispārīgā ķīmija”, Rīga, RSU, 2012.
Papildus literatūra
1I. E. Mc Murray, R. C. Fay. „General Chemistry”. Practice Hall, 2010.
Citi informācijas avoti
1P. W. Atkins. „Physical Chemistry”. Oxford University Press, 2006.