Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 6
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Apgūt zināšanas par rehabilitācijas multiprofesionālo komandu, par komandas locekļu kompetencēm un savstarpējo sadarbību.

Priekšzināšanas

Profesionālajos studiju kursos atbilstoši katra studējošā specializācijai, funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšanā un klasifikācijā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanu Latvijā, Rehabilitācijas problēmrisināšanas veidlapu, rehabilitācijas mērķu uzstādīšanu un ārstniecības personu kompetencēm un sadarbību rehabilitācijas komandā, rehabilitācijas tehnoloģijām.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie spēs analizēt klīniskos gadījumus, lietojot SFK pamatprincipus un atbilstošas SFK pamatkopas, izskaidros funkcionālo spēju novērtēšanas pamatprincipus rehabilitācijas komandas ietvaros, spēs sadarboties rehabilitācijas komandas ietvaros un uzstādīt rehabilitācijas ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, spēs piedalīties individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā, spēs plānot rehabilitācijas tehnoloģijas un novērtēt rehabilitācijas rezultātus.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot interdisciplināras rehabilitācijas komandas darbā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA5BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Ilze Miķelsone, Viesturs Drunks, Līga Savicka, Unda Avota, Lolita Vija Neimane, Zane Liepiņa, Jana Duhovska, Agrita Kalniņa
Ergoterapija, RFE5BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Ilze Miķelsone, Viesturs Drunks, Līga Savicka, Unda Avota, Lolita Vija Neimane, Zane Liepiņa, Agrita Kalniņa
Fizioterapija, RFF5BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Ilze Miķelsone, Viesturs Drunks, Līga Savicka, Unda Avota, Lolita Vija Neimane, Zane Liepiņa, Agrita Kalniņa
Fizioterapija, RFFN5BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Ilze Miķelsone, Viesturs Drunks, Līga Savicka, Unda Avota, Lolita Vija Neimane, Zane Liepiņa
Ortozēšana - protezēšana, RFO5BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Ilze Miķelsone, Viesturs Drunks, Līga Savicka, Unda Avota, Lolita Vija Neimane, Zane Liepiņa
Sociālais darbs, SD5BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Ilze Miķelsone, Viesturs Drunks, Līga Savicka, Unda Avota, Lolita Vija Neimane, Zane Liepiņa
Uzturs, RFU5BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Ilze Miķelsone, Viesturs Drunks, Līga Savicka, Unda Avota, Lolita Vija Neimane, Zane Liepiņa
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN6BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Viesturs Drunks, Līga Savicka, Unda Avota, Lolita Vija Neimane, Zane Liepiņa