Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ilze Ušacka
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Civiltiesības

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar psiholoģiju kā zinātni, tās pielietojumu un veicināt šo zināšanu piemērošanu juridiskajā praksē.
Sekmēt, atklāt un izprast pieaugušu, psihiski veselu cilvēku psihes attīstības īpatnības, procesus, stāvokļus un īpašības. Attīstīt šo parādību izpratni, kas palīdzētu veiksmīgi organizēt saskarsmi tiesiskās izziņas un juridiskās darbības jomā.

Priekšzināšanas

Tiesību filozofija, loģika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina psiholoģijas vispārējos jēdzienus un to saistību ar citām nozarēm, ir ieguvuši zināšanas personības psiholoģijā, analizē pamatproblēmas un faktus, zina terminoloģiju, orientējas, izprot un pārzina pamata teorijas un procesus psiholoģijā, kritiski izvērtē teorijas mūsdienu kontekstā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pielieto dažādus psiholoģijas terminus un salīdzina teorijas, pielieto kursā iegūtās kognitīvās un praktiskās prasmes, lai veiktu profesionālos uzdevumus un risinātu tiesību psiholoģijas izpētes problēmas.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie orientējas psiholoģijas teorijās, ir ieguvuši nelielas pašanalīzes iemaņas.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 4BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne4BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleMaija Zakriževska-Belogrudova, Ivans Jānis Mihailovs
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēleMaija Zakriževska-Belogrudova, Ivans Jānis Mihailovs
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 4BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleBiruta Briško
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleBiruta Briško
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 6BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne4BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 8BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3BakalaursIerobežota izvēleIlze Ušacka
Tiesību zinātne4BakalaursIerobežota izvēle