Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Donats Breiva
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Dot iespēju studējošajiem apgūt pašas svarīgākās ķirurģijas bāzes zināšanas un pamatprasmes infekciju kontroles režīmā/metodēs ķirurģiskā klīnikā, biežākos asiņošanu veidos un asiņošanas apturēšanas metodēs/līdzekļos, pirmsoperācijas sagatavošanā un intensīvās terapijas norisēs akūti un plānveida operējamiem pacientiem, svarīgākajās ķirurģiskās operācijas un pēcoperācijas perioda norisēs, ķirurģiskās infekcijas norisēs un ārstēšanā, biežāk sastopamajās ķirurģiskās slimībās un to ārstēšanā.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, bioķīmijā un patoloģiskajā fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas un izpratni par darba organizāciju un infekciju profilaksi ķirurģiskā klīnikā; biežāko ķirurģisko asiņošanu izpausmēm un asiņošanu apturēšanas metodēm un līdzekļiem; brūču dzīšanu un ārstēšanas principiem; ķirurģisko operāciju un procedūru biežākām iespējamām komplikācijām pēcoperācijas periodā, to profilaksi un ārstēšanu; ķirurģiskās infekcijas saslimšanām, to svarīgākajām diagnostikas/ārstēšanas metodēm, biežāk sastopamo akūto ķirurģisko saslimšanu un traumatisko bojājumu izpausmēm, iespējamām komplikācijām.
Apgūstot un izprotot minētos procesus, studējošais varēs:
• atpazīt un izskaidrot infekcijas izplatību ķirurģiskā klīnikā;
• novērtēt ķirurģiskās brūces;
• atpazīt biežāko asiņošanu pacientus un novērtēt asiņošanas pacientu stāvokli, ieteikt pasākumus asiņošanu diagnostikai un līdzekļus tās apturēšanai;
• izskaidrot svarīgākās ķirurģiskās operācijas, reģionārās anestēzijas un pēcoperācijas perioda norises;
• ieteikt pēcoperācijas komplikāciju profilakses pasākumus/līdzekļus;
• atpazīt vienkāršas ķirurģiskās infekcijas un „akūta vēdera” slimības un ieteikt to ārstēšanas pasākumus/līdzekļus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs ievērot infekciju kontroles režīmu ķirurģiskā klīnikā; pratīs pārsiet brūces, pratīs pielietot asiņošanas pagaidu apturēšanas metodes; pratīs ievākt anamnēzi, galvenajos vilcienos novērtēt ķirurģiskā pacienta vispārējo stāvokli pirms- un pēcoperācijas periodā; spēs sniegt pirmo palīdzību pacientiem ar akūtām ķirurģiskām saslimšanām.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izprast hospitālās infekcijas izcelsmi; novērtēt brūces; izprast biežāko asiņošanu iemeslus, ieteikt pasākumus/līdzekļus asiņošanas apturēšanai un asins zuduma kompensācijai; izprast svarīgākās ķirurģiskās operācijas un pēcoperācijas perioda norises.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN4BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF4BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO4BakalaursObligāts